IT-ledigheten fortsetter å falle

Det blir stadig færre ledige IT-folk, men det er fortsatt et stykke igjen for å nå 2000-nivået.

I 2000 var det i snitt bare 587 ledige gjennom hele året. Det betyr at vi i dag fortsatt har nesten tre ganger så mange arbeidsledige IT-folk.

Men det er liten tvil om at vi er inne i gode tider, og at trenden med både flere IT-jobber og færre ledige, bare fortsetter.

    Les også:

Underdirektør Tormod Reiersen i Aetat forteller til digi.no at det nå er 899 ledige systemutviklere og programmere, som er 486 færre i forhold til mars i fjor. I gruppen dataingeniører og datateknikere ble det i mars registrert 396, som er 108 færre målt mot samme periode i fjor.

I forhold til februar måned, har ledigheten gått ned med 34 personer fra 1.329 ledige til 1.295.

I tillegg kappes IT-selskaper seg imellom for å finne de riktige hodene, og veksten av nye stillinger har eksplodert det siste året.

Mars måned hadde 352 ledige stillinger, opp 25 prosent fra mars i fjor. Dette gjelder den første gruppen systemutviklere, programmere, dataingeniører og datateknikere.

Framover vil Aetat inkludere ledige innen området elektronikk og telekommunikasjon, operatører av kringkasting og telekommunikasjonsustyr og operatører av optiske lyd og bilde-systemer under gruppen IKT-ledige.

- Dette er beslektede bransjer og naturlig å ta under samme kategori, sier Reiersen.

I denne gruppen målt under ett var det 1.573 ledige i mars. Samtidig ble det lyst ut 568 ledige stillinger som er en oppgang på 22 prosent fra mars i fjor.

Selv om også langtidsledige nå får lettere jobb og har hatt den prosentvise sterkeste retur til arbeidslivet, frykter Reiersen at denne gruppen og eldre fortsatt vil slite med utdatert kompetanse.

Til toppen