IT-ledigheten mot absolutt bunnivå

Det er et større misforhold enn noen gang mellom tallet på søkere og tallet på ledige stillinger.

IT-ledigheten mot absolutt bunnivå
Bilde:

Etter noen trøblete år fra 2001 til 2003 i IT-bransjen, har IT-ledigheten gradvis avtatt år for år og måned for måned siden 2004.

Noen karakteriserer ledigheten med minustall, ettersom det i enkelte nisjer som for eksempel SAP-konsulenter antas å være et underskudd på 200 stillinger.

Fra å være i snitt over 3 000 IT-ledige i 2003, har tallene krypet ned til 1 000-tallet fra 2007. Men den fortsetter nedover måned for måned, og september bekrefter trenden enda en gang.

Ferske tall fra NAV viser at det bare er 842 IKT-ledige i september. Det er 465 færre enn for ett år siden, tilsvarende en nedgang på 36 prosent.

Samtidig viser tallene at antall ubesatte stillinger bare fortsetter å vokse. I september var det utlyst hele 1 035 ledige IKT-stillinger. Det er 27 prosent flere stillinger enn september i fjor.

NAV forteller at det er mange som daglig er innom NAVs database for å saumfare antall ledige.

Ferske tall fra NAV viser at det bare er 842 IKT-ledige i september. – Økningen i stillingstilgangen innenfor disse yrkene fra januar til september ligger 33 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Tilsvarende stillingsvekst i arbeidsmarkedet er totalt på 22 prosent, sier analysedirektør Stein Langeland til digi.no.

Han peker på at utviklingen av høykonjunkturen har ført til et meget stramt arbeidsmarked og et høyt udekket behov for arbeidskraft innenfor IKT-bransjen.

Det er opplagt at IT-bedriftene nå har en tøff jobb med å finne kandidater, og den lave ledigheten forteller at de må slite enda hardere nå enn for bare ett år siden.

Eldre og langtidsledige har generelt slitt med å få jobb, men er nå blant den gruppen der ledigheten gått drastisk ned.

Ledigheten blant 50-åringer i dag er veldig lav, og mange har innsett at denne målgruppen er stabil og holder fast ved jobbene.

Les mer om:
;