IT-ledigheten mot enda et bunnivå

IT-ledigheten fortsetter å rase, og tilsvarer nå forholdene under dot.com tiden.

IT-ledigheten mot enda et bunnivå

IT-ledigheten fortsetter å rase, og tilsvarer nå forholdene under dot.com tiden.

Norge nærmer seg nivået på dot.com tiden, der arbeidsledigheten blant IT-folk i snitt var drøye 600.

Men etter at dot.com boblen sprakk, vokste ledigheten på det meste til 3000 og IT-folk var trolig dem som fikk føle nedgangen mest på kroppen.

Fra 2004 snudde pendelen, og ledigheten har jevnt og trutt gått ned måned for måned, år for år.

På slutten av fjoråret uttalte underdirektør Hans Kure i NAV at han så for seg en utflating i 2007, men tallene viser noe helt annet.

I oktober var det bare 758 IT-ledige, mot 842 ledige i september måned. Dette er helt klart et nytt bunnivå.

Samtidig fortsetter antall ledige stillinger å vokse, og i oktober etterspurte IT-bransjen hele 1.245 IT-hoder til å fylle opp diverse stillinger. Det er en vekst på 21 prosent fra samme periode i fjor.

Det er spesielt systemutviklere, programmere, elektronikk- og teleingeniører, dataingeniører og datateknikere som etterspørres.

Kure tror nå at IT-ledigheten nå nærmer seg en prosent, mot to prosent blant ledigheten generelt i Norge.

Selv om ledigheten er på et bunnivå, tror Kure med den utviklingen vi nå opplever, at vi kan få ytterligere fall.

- Import av arbeidskraft fra utlandet vil være en nødvendighet for IT-bransjen, sier Hans Kure til digi.no.

Eldre og langtidsledige har generelt slitt med å få jobb, men er nå blant den gruppen der ledigheten gått drastisk ned.

- Vi ser at ledigheten blant 50-åringer i dag er veldig lav. Mange har innsett at denne målgruppen er stabile og holder fast ved jobbene, framholder Kure til digi.no.

Til toppen