IT-ledigheten stuper mot 2000-nivå

De nyeste tallene fra Nav viser at det er langt flere ledige IT-stillinger enn ledige IT-folk.

IT-ledigheten stuper mot 2000-nivå

De nyeste tallene fra Nav viser at det er langt flere ledige IT-stillinger enn ledige IT-folk.

Ikke siden toppåret 2000, har det vært så stor etterspørsel etter IT-arbeidskraft.

digi.no har nylig skrevet om Telenor som trenger 100 nye hoder, og nå går også EDB ut og trenger 100 nye IT-hoder i tillegg til de utallige andre IT-bedrifter som nå ansetter.

Underdirektør Hans Kure i Nav (tidligere Aetat) tror det er all grunn til å tro at IT-bedrifter nå går aktivt inn i Aetats databaser for å hente arbeidskraft direkte.

Det er nå bare 1.096 IT-fagfolk som er registrert i Navs ledighetsregister, viser tallene for januar. IT-ledigheten er 39 prosent lavere enn i januar i fjor da det var 1796 IT-ledige.

Desember-måned hadde riktignok 1.046 ledige, som er noe færre, men målt opp mot sesongmessige korrigeringer er nedgangen svært stor. Desember har blant annet langt færre arbeidsdager enn januar.

Også antall stillinger fortsetter å vokse friskt, og januar hadde hele 1.319 ledige stillinger, som er en vekst på 35 prosent i forhold til januar i fjor og 81 prosent flere stillinger enn i desember 2006.

– Det er ingen tegn til utflating i arbeidsmarkedet, og vi forventer den samme positive nedgangen i inneværende år, og også kanskje til neste år, sier Kure til digi.no.

    Les også:

Det er systemutviklere og programmere som er den mest attraktive yrkesgruppen. Av 1319 ledige stillinger, etterspurte 826 denne kategorien. 251 stillinger etterspurte elektronikk og kommunikasjonsingeniører, mens 272 ville ha dataingeniører og datateknikere.

Tallene fra Nav avdekker samtidig at mange IT-ledige sliter med å finne jobb. Det gjelder spesielt dem som har vært arbeidssøkende over lengre tid.

Kure forteller at av 1046 IT-ledige i desember, har 444 vært arbeidssøkende i minst ett år, kun med avbrekk av korte tiltak.

IT-ledigheten tilsvarer nå bare 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er en god del lavere enn snittet i ledigheten i Norge for øvrig som ble målt til 2,1 prosent i november.

Vi har likevel ikke nådd 2000-nivå, da det bare var én prosent ledighet og i snitt 600 ledige.

Til toppen