IT-ledigheten trosser finanskrisen

IT-bransjen er minst berørt av finanskrisen, og ledigheten fortsetter å synke.

IT-ledigheten er fortsatt rekordlav, men blant ingeniørene har det skjedd en vekst på to prosent.
IT-ledigheten er fortsatt rekordlav, men blant ingeniørene har det skjedd en vekst på to prosent.

IT-bransjen er minst berørt av finanskrisen, og ledigheten fortsetter å synke.

De siste fire månedene har NAV registert en nedgang i tilgangen på ledige IT-stillinger. Dette er et signal om at også IT-bransjen bremser, men samtidig viser nye tall at antall arbeidsledige når nok et nytt bunnivå.

I oktober var det registrert 694 IT-ledige hos NAV. Det er åtte prosent lavere enn oktober i fjor som da viste 758 ledige personer med IT-kompetanse.

Til sammenligning var det i snitt 3.000 ledige under forrige krise i 2003.

- Sammenligner vi IT-bransjen med andre næringer ser vi at denne bransjen foreløpig ikke er blant de som er mest truet, konstaterer seksjonssjef for statistikk og utredning, Stein Langeland i NAV til digi.no.

I fjor var det høykonjunktur med den sterkeste sysselsettingsveksten på mange år. At ledigheten har gått ned med ytterligere åtte prosent til tross for finanskrisen, viser at IT-bransjen er godt stilt.

Han mener IT-bransjen er mindre konjunkturavhengig enn for eksempel industri og bank og finans. Mange har store prosjekter i offentlig sektor som ikke blir påvirket av nedgangstider på samme måte.

Når det er økonomisk krise pleier det offentlig å kompensere med og investere for å skape en balanse i samfunnsøkonomien.

Ser man på ingeniørgruppen som en enhet, ser man at ledigheten har vokst med to prosent fra samme periode i fjor.

Dette skyldes, ifølge Langeland, at ingeniører jobber mot alle næringer. IT-ingeniører som altså har hatt oppdrag mot industri og bygg og anlegg har dermed også blitt berørt av finanskrisen.

Oktober-måned viste i alt 1.317 ledige ingeniører som altså har vokst med 24 flere ledige målt mot oktober i fjor.

Men tilgangen på nye IT-stillinger forteller likevel at IT-bransjen nå bremser. I oktober var det 845 ledige IT-jobber mot 1.250 samme periode i fjor.

Det er en nedgang på 32 prosent. Tar man også med at antallet i ledige stillinger har gått ned de siste fire månedene, er det åpenbart at IT-bransjen er usikker.

Veksten i ledige stillinger i 2007 vokste samlet med 29 prosent. Mars månd hadde en vekst på hele 43 prosent, april 34 prosent, mai 25 prosent og juni 36 prosent.

Til sammenligning har det for juli og august i år vært en nedgang på henholdsvis 18 og 16 prosent, 11 prosent ned i september og altså ytterligere nedgang på 16 prosent i oktober.

Det er likevel fortsatt et stort udekket behove for arbeidsplasser. Ifølge an bedriftsundersøkelse utført av NAV, var det i mars behov for hele 3.750 IT-stillinger. IKT-Norge strekker seg enda lenger og mener det kan være så mange som 5.000 ubesatte IT-stillinger.

- Vi ser at finanskrisen har gitt dramatiske virkninger som vi ikke kunne spådd for et halvt år siden. Det begynte med boligkrakket i USA som spredde seg til finanskrise i England og Spania. Det så lenge bra ut i Tyskland og de nordiske landene, men vi ser nå at veksten er lavere enn det vi hadde trodd også i disse landene, sier Langeland.

Finansuroen har ført til at NAV har oppjustert prognosene for antall ledige totalt i Norge med 10.000 til neste år.

I alt finnes det nå 42.252 ledige som utgjør 1,7 prosent av hele arbeidsstyrken.

    Les også:

Til toppen