IT-lønninger slår dot.com-nivået

IT-lønninger slår dot.com-nivået

IT-lønningene slår nå alle rekorder, og det er teknisk kompetanse som blir høyest priset.

Timelønnen for IT-ansatte har i første kvartal 2007 nådd helt nye rekorder, siden toppåret 2001, viser en fersk analyse fra det amerikanske IT-selskapet Yoh.

Den gjennomsnittelige timelønnen for IT-ansatte var 31,30 dollar eller snaue 190 kroner i timen, skriver Informationweek.

Den gjennomsnittelige timelønnen vokste fra 5,5 prosent fra første kvartal 2006 til samme periode i år.

I likhet med Norge, sliter også resten av den vestlige verden med mangel på kvalifisert IT-folk. Det er spesielt kompetanse innen ERP og SAP, det er stor mangel på.

Tekniske konsulenter er blant de best betalte, som i første kvartal tjente i snitt 83,72 dollar, 506 norske kroner, i timen, SAP-konsulenter kommer på en god andre plass med 464 kroner timen, systemarkitekter 458 kroner og datavarehuseksperter med en gjennomsnittelig timelønn på 403 kroner.

Et normalt arbeidsår i Norge er på 1950 timer. Med en timelønn på 506 kroner vil dette dermed tilsvare en solid årslønn på 986.700 kroner.

Konsulenter med .net erfaring, java-utviklere, prosjektledere og database-ansvarlige tjente i snitt mellom 313 til 367 kroner i timen.

Til toppen