IT-løsning skal stoppe fugleinfluensa

Veterinærinstituttet og Folkehelsa har skaffet seg et nytt våpen for å bekjempe fugleinfluensa

Veterinærinstituttet og Folkehelsa har skaffet seg et nytt våpen for å bekjempe fugleinfluensa

Fugleinfluensa kan bli neste pandemi som rammer Norge. Beregninger viser at mellom 700 og 13 000 nordmenn kan risikere å dø. I tillegg forventes flere hundre tusen syke i løpet av utbruddet.

Geografiske Informasjonssystemer (GIS) fra Geodata kan bli et viktig verktøy for å sannsynliggjøre smittekilder.

Administrerende direktør Hege Skryseth i Geodata forteller til digi.no at både Veterinærinstituttet og Folkehelsa har gått til innkjøp av et dataprogram som skal sannsynliggjøre hvor smitten kommer fra dersom Norge blir rammet.

Hvorvidt programmet blir vellykket vil avhenge av hvor flinke brukerne er til å lage proaktive beredskapsplaner, mener Skryseth.

Det er det samme programmet som ble brukt i Fredrikstad for å kartlegge smittekilden til Legionella-bakterien som rammet 35 mennesker, hvorav fem døde i mai i fjor.

Dataprogrammet ble plottet inn med detaljert informasjon om de smittedes bevegelsesmønster i tidsrommet, som til slutt ledet til to kjøleanlegg på Borregaard Fabrikker i Sarpsborg.

Rådgiver Tore Jensen i Geodata brukte også det samme programmet i Thailand for å hjelpe politiet med å finne savnede etter tsunami-ulykken.

- På verdensbasis er GIS-systemet brukt til å kartlegge smittekilder fra både SARS og Aids, forteller Skryseth.

Dersom det i Norge meldes inn døde fugler, må Veterinærinstituttet ta vare på posisjonen hvor fuglen blir funnet, og kartlegge besetninger med fugler innen dette området.

Dataprogrammet legger inn aktuelle sikkerhetssoner og kartlegger hva som befinner seg i området som barnehager, skoler eller sykehjem som vil ha krav på å bli informert.

Til toppen