IT må automatiseres av IT

Manag-E satser på automatisering av IT-løsninger, og mener at også feilretting må automatiseres.

IT må automatiseres av IT

Manag-E satser på automatisering av IT-løsninger, og mener at også feilretting må automatiseres.

IT-løsninger gir økt effektivitet gjennom å automatisere prosesser og arbeidsoppgaver. Etterhvert som det har blitt flere IT-systemer som gjør flere oppgaver, har det blitt et stort behov for også å automatisere IT-systemene.

Manuelle driftsoppgaver i forbindelse med konfigurering, installasjon og feilsøking medfører at mye av tiden til dyktige personer blir bundet til å utføre tilsvarende oppgaver gjentatte ganger, mens de kunne brukt mer av tiden sin på nye oppgaver. Ved å innføre større grad av automatisering kan disse ressurspersonene gjøre jobben en gang, og deretter kan automatiseringsløsningen ta seg av den neste gang.

- IT-avdelinger blir stadig bedt om å gjøre mer med de samme ressursene. For å få til slik effektivisering er automatisering en viktig og riktig vei å gå, sier Rolf Frydenberg, administrerende direktør i Manag-E Nordic.

Han mener automatisering må strekkes langt forbi de daglige oppgavene, og at det også må inkludere problemanalyse og problemløsning når feil inntreffer.

Et eksempel på et område der Frydenberg mener det bør brukes mer ressurser på automatisert problemløsning, er nettbankene.

- I juli ifjor ble 800.000 kunder av to norske storbanker uten nettbank på grunn av det bankene selv beskriver som rutinemessige endringsarbeider. Hvis disse rutinene hadde vært automatisert, kunne slike feil og påfølgende nedetid vært unngått, sier Frydenberg.

Manag-E er et IT-selskap som satser på automatisering gjennom bruk av HP's programvareløsninger for Business Technology Optimization (BTO). Det inkluderer blant annet HP Operations Orchestration, som kom inn i HP etter kjøpet av Netscape-gründer Marc Andreessens Opsware.

Det skiller seg ut fra lignende systemer ved at det også håndterer automatisering av feilretting.

- Når oppgaver automatiseres, kan feilraten forårsaket av menneskelige inngrep reduseres; når minst 40 prosent av alle feil som skjer i driften skyldes feilkonfigureringer og feilaktige kommandoer, er det klart at automatisering har et stort potensial, sier Frydenberg.

Manag-E Nordic er et relativt lite selskap, som nå har litt over 20 konsulenter. De begynte med en omsetning på 9 millioner i 2003, og har løftet det til 47,4 millioner kroner i fjor.

Til toppen