IT markerte styrke

På en ellers svak dag strakk IT-indeksen seg opp til 1417 poeng etter å ha touchet 1435 i løpet av formiddagen. Logisoft hadde sterkest kursutvikling med en stigning på vel 11 prosent. NetCom bidro mest med en oppgang på 2,3 prosent.

På en ellers svak dag strakk IT-indeksen seg opp til 1417 poeng etter å ha touchet 1435 i løpet av formiddagen. Logisoft hadde sterkest kursutvikling med en stigning på vel 11 prosent. NetCom bidro mest med en oppgang på 2,3 prosent.

En meget sterk utvikling tirsdag formiddag ble temmet etter som olje- og offshoresektoren trakk ned hele børsen fra lunsj og utover ettermiddagen.

ASK har vært mye i vinden den siste tiden, nå sist med nyhetsmeldinger om at storkonkurrenten In Focus ser for seg fallende marginer. På In Focus' hjemmeside (under site map - investor relations - CFO corner, se peker i margen) finner man et memo fra finansdirektøren hvor han sier at han er bedt om å kommentere kursfallet den siste tiden (-25%).

Han sier der at selskapet er inne i en stille periode, og at man tidligere har indikert et prisfall på produktene på 20 til 25 prosent per år. Han gjentar at konkurransen er hard og prispresset høyt. Imidlertid vil han ikke gå inn på hvilke forventninger man har til inneværende kvartals resultater.

In Focus mottok forøvrig i går en ny pris for sin LP420, en bærbar projektor på tre kilo, SVGA (max 1024x768) som gir 500 lumen. Det går rykter i markedet om at ASK vil vise frem to nye prosjektorer under CeBIT-messen som åpner i Hannover denne uken.

Som tidligere nevnt lar markedet seg nå fete seg opp på NetCom etter at aksjen ble kjørt kraftig ned en kort periode. "Nyheten" om at selskapet nå (nok en gang ) går til sak mot Telenor har sikkert vært et godt salgsargument - selvfølgelig uten reell betydning, men det er vel ikke det som slår i markedet.

Logisoft tok i dag tilbake noe av det aksjen har tapt de siste månedene, hvilket gav en oppgang på fire kroner.

I et marked som generelt hadde en meget høy omsetning, registrerte vi hele 1,5 millioner omsatte aksjer i EDB ASA, uten at det kom melding om at noen av eierne passerte flaggings-grenser. Før overtakelsen av Kongsberg-selskapet SMB-data gikk det sterke rykter om at "noen tenkte strukturelt rundt selskapet". Slike rykter vil naturlig nok vake konstant så lenge Kinck prater om videre oppkjøp.

Ellers ser det ut til at norske IT-aksjer gradvis behandles mer som norske aksjer enn som IT-aksjer. Sagt på en annen måte; det skal mer til før indeksen følger utviklingen i USA, hvilket forrige uke var et godt eksempel på.

På en dag som i dag, med generelt høy omsetning, befester også inntrykket seg av at aksjene som inngår i IT-indeksen i stadig større grad behandles som enkeltaksjer, ikke bare som "IT-aksjer". Som kjent er det enkelte selskap i IT-indeksen som kanskje heller hadde hørt hjemme i en industri-indeks. Samtidig er det flere selskap som betyr mye for norsk IT-sektor, som ikke er børsnotert - i hvert fall ikke i Norge. Dermed er IT-indeksen i utgangspunktet lite egnet til å si noe om norske IT-selskap. Noe bedre vil det bli med en ny indeks når Oslo Børs bytter handelssystem til høsten, men den store endringen kan man naturlig nok ikke forvente.

Vi vil heller hevde at slik selskapene i IT-indeksen har vært priset, har fluktuasjonene i indeksen sagt mer om volatiliteten på børsen. IT-indeksen har løpt i sirkel rundt totalindeksen, da selskapene som inngår i den er priset på høy vekst noen tid fremover, hvilket gir store utslag når "markedet krever høyere avkastning". Tirsdagen var i den sammenhengen heller atypisk.

Til toppen