IT-minister blir grillet av opposisjonen

IT-minister Heidi Grande Røys får nå kjeft av opposisjonen for dårlig tilgang til Internett.

IT-minister blir grillet av opposisjonen

IT-minister Heidi Grande Røys får nå kjeft av opposisjonen for dårlig tilgang til Internett.

I Soria Moria-erklæringen lovte den rødgrønne regjeringen at hele landet skal ha tilbud om tilknytting til bredbånd innen utgangen av 2007.

Men nå bekrefter fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys at vi bare vil nå 99 prosent dekning med fast bredbånd. I tillegg kommer Ice, Netcom og noen andre selskaper som tilbyr mobilt bredbånd.

Det møter hun liten forståelse for fra opposisjonen, skriver Nationen.

Både KrF, Høyre Venstre og Frp meldte seg på i grillingen av fornyingsminister Heidi Grande Røys, og mener det er et løftebrudd. De brukte over et kvarter av den muntlige spørretimen på å kreve bedre bredbåndsdekning i Distrikts-Norge.

Frp gikk til angrep på statsråden fordi de mener hastigheten på nettet er for lav i visse deler av landet.

Utenfor stortingssalen gikk fornyingsministeren til angrep på Frp.

– Fremskrittspartiets standpunkt i denne saken viser dobbeltheten i partiets argumentasjon. På den ene siden skal man bygge ned offentlig sektor, bygge ned byråkratiet og liksom la markedet ordne opp i det meste. Men når det passer dem og det er opportunt, da skal vi ordne opp, sa Heidi Grande Røys til Nationen.

Til toppen