IT-minister vil ikke handle elektronisk

Heidi Grande Røys har skyhøye e-handelmål, men klarer neppe å gjennomføre.

IT-minister vil ikke handle elektronisk

Heidi Grande Røys har skyhøye e-handelmål, men klarer neppe å gjennomføre.

Det vekte stor begeistring da IT-minister Heidi Grande Røys la fram IKT-meldingen for 2007 med klare ambisjoner om å øke offentlig e-handel.

For ganske nøyaktig to år siden uttalte Grande Røys dette:

«Når vi ser kor tilfredse dei er som bruker e-handel i dag, kan det verke rart at utviklinga ikkje går fortare enn den faktisk gjer. Eg ser likevel ingen grunn til å senke ambisjonane, og måla for e-handel i offentleg sektor står ved lag:

I løpet av 2009 skal 25 prosent av offentlege driftsinnkjøp vere heilt eller delvis skaffa til vege gjennom konkurransar baserte på elektroniske prosessa».

    Les også:

Med dette målet begynner det virkelig å brenne for IT-ministeren.

Ifølge Computerworld utgjør e-handel i offentlig sektor under 1,5 prosent av innkjøpene. Det er 17 ganger mindre enn målsettingen for 2009. Ikke en gang fornyingsminister Grande Røys departement bruker nettportalen ehandel.no.

Bare 1,46 prosent av offentlige innkjøp gjøres elektronisk i dag, viser statistikk fra ehandel.no, som Regjeringen benytter i sine egne målsettinger.

Andelen elektroniske innkjøp må dermed 17-dobles i løpet av 19 måneder om målet nedfelt i Enorge 2009 skal nås. Av totalt 850 offentlige virksomheter, er bare 48 registrert på ehandel.no som brukere. 30 har tegnet en intensjonsavtale.

Bare tre virksomheter, Helse Sør-Øst, NTNU og Hamar kommune, oppgir å ha nådd en andel på minst 25 prosent av det de selv anser som innkjøp. Flere av helseregionene, derunder Helse Vest, er på god vei til å nå målet, skriver Computerworld.

Til toppen