IT-ministeren kan sette stopp for OOXML

IT-minister Heidi Grande Røys vil ikke la seg binde av en eventuell ISO-godkjenning av OOXML.

IT-ministeren kan sette stopp for OOXML

IT-minister Heidi Grande Røys vil ikke la seg binde av en eventuell ISO-godkjenning av OOXML.

Regjeringen har vedtatt at innen 1. januar 2009 skal alle statlige etater publisere dokumenter på web i et av tre formater: ISO-standardene Open Document Format (ODF) PDF og HTML.

Formatet Office Open XML (OOXML) er ikke med på listen. Office Open XML er en standard under Ecma International, men er ikke godkjent av ISO. Den er opprinnelig utviklet av Microsoft, og er standardformatet til selskapets kontorpakke Office 2007.

På fredag ettermiddag ble det klart at Standard Norge besluttet å si ja til at OOXML skal bli en internasjonal ISO/IEC-standard. Standard Norge har tidligere stemt «Nei med kommentarer» og gitt forslag til endringer i standarden.

Nå knytter det seg stor spenning til om OOXML blir ISO-standard, og hvilke trekk Regjeringen vil gjøre.

Informasjonsrådgiver Helge Kvamdal forteller til digi.no at Standard Norges ja ikke ender på regjeringens politikk om valg av PDF og ODF som formater.

- Dersom OOXML blir ISO standard, vil IT-ministeren vurdere å bruke sitt eget standardiseringråd til se nærmere på dette, sier Kvamdal til digi.no.

Det er dermed ikke noen automatikk at IT-ministeren føyer til OOXML som anbefalt standard.

Standardiseringsrådet skal ta gi anbefalinger til Fornyings- og administrasjonsdepartementet om hvilke standarder som bør anbefales eller gjøres obligatoriske å bruke i offentlig sektor som såkalte forvaltningsstandarder. Rådet skal primært ta for seg standarder som har relevans for en stor bredde av offentlige aktører.

- Statsråden står helt fritt til å vurdere hvilke formater som er mest hensiktsmessig for staten, og det er helt klart at hun kan la være å akseptere OOXML - Betyr det at IT-ministeren fortsatt kan si nei til OOXML dersom standardiseringsrådet argumenterer godt for det?

- Det er ikke gitt at det blir OOXML. Statsråden står helt fritt til å vurdere hvilke formater som er mest hensiktsmessig for staten, og det er helt klart at hun kan la være å akseptere OOXML, sier Kvamdal til digi.no.

    Les også:

Til toppen