IT-ministeren utsetter lansering av MinSide

IT-minister Heidi Grande Røys har utsatt lanseringen av Statens prestisjeprosjekt på IT-siden, MinSide-portalen.

IT-minister Heidi Grande Røys har utsatt lanseringen av Statens prestisjeprosjekt på IT-siden, MinSide-portalen.

Bondevik-regjerings store IT-satsning, MinSide-portalen, er plutselig blitt utsatt for andre gang. Prosjektet skal gi hver norske innbygger en nettside med skreddersydd offentlig informasjon. Planen er et felles, offentlig service-kontor på Internett, og skulle også øke tempoet i offentlig sektors bruk av Internett.

Da prosjektet ble lansert i august i fjor lovet man en lansering i sommer, men dette ble utsatt - seks måneder var for liten tid når en rekke offentlige etater skal bidra med det de sitter på av informasjon om hver enkelt person. I tillegg skal en rekke skjema og mye annet innhold på plass.

Nå er altså prosjektet utsatt for andre gang. Departementet sendte ut en pressemelding i dag formiddag:

"Innbyggjarportalen MiSide vert lansert etter nyttår. Sjølv om alle tekniske løysingar er klare til jul, lyt ein ha ein lengre testperiode før MiSide vert open for allmenn bruk. Endeleg dato for lansering vil departementet kome tilbake til i første halvdel av januar", skriver fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Røys overtok etter Meyer som regjeringens IT-minister.

Moderniseringsdepartementet lover nå en lansering i løpet av første kvartal. Man sier ikke noe om uventede problemer, men man ønsker "nok tid til testing og kvalitetssikring".

Det er programvareselskapet Software Innovation, ikke et tradisjonelt konsulentselskap som lager løsningen.

Det er uansett kanskje ikke så viktig om MinSide-lanseringen er utsatt, for som digi.no tidligere har påpekt vil det store flertall nordmenn ikke ha den nødvendige digitale ID-en som skal til for å logge seg på. De fleste nordmenn skal få en såkalt Bank ID av sine banker, men bankene er sterkt forsinket med utrullingen av Bank-ID.

    Les også:

Men den såkalte Sikkerhetsportalen som skal sørge for trygg innlogging på MinSide er ferdig og testet. Den skal åpnes 15. desember og tas i bruk som pålogging til Altinn-løsningen først.

- Vi har store ambisjonar for den vidare utviklinga av MiSide. For det første vil vi utvide MiSide frå berre å inkludere tenester frå statlege etatar til og å tilby kommunale tenester. Eit døme på dette kan vere elektronisk søknad om plass i barnehage. For det andre vil vi utvide MiSide til også å verte ei felles trygg postkasse for personlege meldingar mellom kvar enkelt innbyggjar og offentlege verksemder. Du vil til dømes kunne få svar på søknader, skatteoppgjeret og melding om at bilen må til periodisk kontroll – alt samla i same elektroniske postkasse, skriver fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Til toppen