IT-næringen har blandede følelser for budsjettet

Per Morten Hoff i IKT-Norge er glad for de 40 millionene som er satt av til e-handel, men er redd pengene lett kan "kåles" bort på en rekke småprosjekter. Her kan du lese generalsekretærens reaksjoner på hele statsbudsjettet.

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge er både fornøyde med og skeptiske til regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Generalsekretær Per Morten Hoff sier til digitoday.no at når Grete Knudsen vil bevilge 40 millioner kroner til e-handel, bør ikke disse pengene "kåles" bort på en rekke småprosjekter.

- Det bør ikke brukes på hjemmesider til små bedrifter. Her er det viktig at det samarbeides med IT-næringen slik at vi kan lage de beste løsningene på e-handel, mener Hoff.

Når det gjelder innføring av moms på tjenester, er han usikker på hvordan dette vil slå ut.

- For IT-næringen vil ikke dette spille allverdens rolle, tror Hoff.

- Andre næringer, som for eksempel reiselivsnæringen, vil bli vesentlig hardere rammet, mener IKT-sjefen og legger til at dersom konsulenttjenester blir over 20 prosent dyrere, får dette en klar konsekvens også for IT-bransjen.

- Men sluttbruker er den som vil rammes hardest, kommenterer han.

Hoff er mer optatt av å få lettelser i rammebetingelsene, og er skeptisk til at totalbyrden økes.

- IKT-Norge føler nå at finansministeren tar vesentlig mer enn vi får tilbake, sier han.

Opsjonsordningen kan han ikke få sagt nok ganger hva han mener om.

- Den har vært en halvkvedet vise. Når Knudsen nå vil ha flere utlendinger for å dekke etterspørselen etter IT-arbeidskraft, og innfører det såkalte "grønne kortet", henger ikke dette sammen med den opsjonsordningen vi har i dag. Vi er svært positive til kortet, men mener at regjeringen ikke kan lokke utlendinger hit på den ene siden og samtidig straffe dem ved å gi dem elendige opsjonsordninger. Opsjonsordningen er elendig for alle, men spesielt elendig for utlendingene, utbasunerer generalsekretæren.

- At Høykom-prosjektet har fått 20 millioner er imidlertid veldig bra. Jeg er enig med regjeringen i at det er nok nettkapasitet, men mener det burde blitt bevilget mer penger til sluttbrukeren når det gjelder bredbånd, sier Hoff.

Han er også fornøyd med at det er satt av 16 millioner til forskning og utvikling.

- Det er 18 prosent mer enn i fjor, og det er bra. Men det er viktig at disse pengene går til de næringene man skal satse på i fremtiden, i steden for til de bestående, sier han.

Til sist nevner Hoff, i mobiltelefon fra fjellferien han tar hver gang statsbudsjettet legges frem, at han stiller seg tvilende til de fem milliardene som skal plasseres i statlige investeringsfond.

- Jeg er skeptisk til statlige investeringefond. Det er ikke mangel på kapital i Norge i dag. Pengene burde heller vært brukt på mer forskning og utvikling, mener han.

digitoday følger statsbudsjettet:


"Konjunkturavgift" rammer IT
Justissektoren skal effektiviseres med data
Vil innføre moms på IT-tjenester
Effektiviserer innrapporteringen fra næringsdrivende
Gir 100 millioner ekstra til IKT i utdanningen
Småpenger til bredbånd
Kosmo vil ha døgnåpen forvaltning
GSM-lisenser auksjoneres ut neste år

Til toppen