- IT-næringen jubler

Nytt departement for samordning er brikken som manglet, mener Per Morten Hoff.

- IT-næringen jubler

Nytt departement for samordning er brikken som manglet, mener Per Morten Hoff.

Den nye regjeringen som etter alt å dømme presenteres i formiddag har fått et nytt element, som IKT-Norge mener blir helt avgjørende for IT-næringen - en egen minister som skal sørge for koordinering og samordning.

IKT-Norge slår i en pressemelding fast at det får IT-næringen til å juble.

- Samordningsministeren er brikken som har manglet i tidligere regjeringen for å få mer effekt ut av offentlige investeringer, sier bransjeorganisasjonens generalsekretær Per Morten Hoff.

Rett etter valget publiserte IKT-Norge sin oppskrift på hvordan Norge kan gjøres smartere, der de forsøkte å belyse behovet for sterkere og bedre samordning av IT-politikken.

- Vi er svært glad for at regjeringen nå har tatt grep og opprettet et eget departement med fokus på samordning. IT spiller en helt avgjørende rolle for å få til en bedre samordning i offentlige prosjekter.

Ifølge Hoff har ingen regjering lykkes med å hente ut synergien som ligger i en aktiv IT-politkk.

Den nye statsråden for samordning blir den erfarne politikeren Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), ifølge NRK.

Schjøtt-Pedersen er stabsjef ved Statsministerens kontor, og har tidligere vært fiskeriminister (1996-1997) og finansminister fra 2000-2001. Han ble innvalgt på stortinget fra Finnmark i 1985.

- Endelig får vi en statsråd som får som sin hovedoppgave å sikre bred implementering av tiltak slik at vi kan frigjøre ressurser til helsesektoren og andre områder som trenger menneskekraft. IT spiller en helt avgjørende nøkkelrolle i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn, sier Per Morten Hoff.

Han peker imidlertid på at samordningsminister ikke vil ha noe stort departement bak seg.

- Etter IKT-Norges mening er det heller ikke nødvendig for å utføre en aktiv koordineringspolitikk.

Uklar rollefordeling

Hvilke oppgaver som nå vil ligge i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) er imidlertid mer uklart.

- Vi er i skrivende stund litt usikker på hvilke oppgaver FAD skal ha, som under Heidi Grande Røys har vært ansvarlig for regjeringens IT-politikk, sier Hoff.

Grande Røys fra SV erstattes av Rigmor Aaserud (Ap) som senere i dag presenteres som ny fornyingsminister.

IKT-Norge mener det kan være grunn til å tro at FAD både får nye oppgaver – og også kan miste noen oppgaver.

- Det er ikke ministeren som ikke har levert, men heller at departementet ikke har hatt de tilstrekkelige fullmakter til å kunne samordne fornyingspolitikken godt nok, påpeker Per Morten Hoff.

    Les også:

Til toppen