IT-Norge frykter skattesmell fra Stoltenberg

Sentrumsregjeringen kunngjorde i februar at de ville fjerne alle begrensninger på opsjoner. IKT-Norge er spent på om den nye regjeringen vil følge opp disse signalene, og innser at en god dialog med AP er avgjørende for å forbedre rammebetingelsene i IT-bransjen.

Sentrumsregjeringen kunngjorde i februar at de ville fjerne alle begrensninger på opsjoner. IKT-Norge er spent på om den nye regjeringen vil følge opp disse signalene, og innser at en god dialog med AP er avgjørende for å forbedre rammebetingelsene i IT-bransjen.

Tidligere finansminister Gudmund Restad kunngjorde i februar at han ville fjerne alle begrensninger på opsjoner. Dette vil resultere i at de ansatte, uansett beløp og utbredelse i bedriften, ikke skal skatte før opsjonene innløses.

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge forventer at Arbeiderpartiet vil følge opp signalene som den forrige regjeringen har gitt i forbindelse med opsjonssaken.

Fredrik Syversen i IKT-Norge forteller at organisasjonen har vært i kontakt med AP i denne saken, og at partiet har gitt uttrykk for at de vil endre opsjonsbeskatningen slik den er i dag.

- IKT-Norge var i samtaler med AP rett før jul. Da signaliserte AP kraftig at de ville endre opsjonsbeskatningen til det bedre. Vi håper det innebærer at taket på 600.000 forsvinner, og at beskatningstidspunktet endres, sier Syversen.

Han legger til at organisasjonen er mer bekymret for formueskatten:

- Sentrumsregjeringen var på rett vei når det gjaldt å finne en løsning som kunne gitt en bedre profil på formueskatten. Dette er viktig for aksje-eierne, sier Syversen og trekker fram Hans Gude Gudesen i Fast Search and Transfer som et konkret eksempel. Gudesen måtte selge aksjer for å få råd til å betale formueskatten som var beregnet ut fra verdien på aksjene Gudesen eier i selskapet.
Les mer om Opticom-aksjonærenes skattesjokk:
Må selge 200.000 Opticom-aksjer for å betale skatt
IKT-Norge er imidlertid bekymret for at AP ikke vil endre formueskatten med det første.


- Vi vil komme med forslag til endringer både når det gjelder opsjons- og formuebeskatningen. Akkurat nå jobber vi med rammene rundt lovendringene i opsjonssaken, opplyser Syversen som håper på en fortsatt god dialog med AP.

- En god dialog med Arbeiderpartiet er avgjørende for å forbedre rammebetingelsene i IT-bransjen, sier han.

Til toppen