IT-Norge må ta seg råd til språkbank

- Tar vi oss ikke råd til en norsk språkbank, vil vi måtte snakke engelsk til alle IT-innretninger, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Et bredt sammensatt utvalg har overfor Kultur- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet innstilt at det etableres en egen norsk språkbank der det skal samles nødvendige fellesressurser for fornyet innsats for norsk språkteknologi.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge har sittet i utvalgets ressursgruppe.

Les også

- Det er et spennende og viktig forslag, sier Hoff til digi.no. - En norsk språkbank vil ha mye å si for aktører som skal utvikle IT-verktøy og språkteknologi. Internasjonalt har vi bare sett starten på hva språkteknologi vil brukes til. I Norge har vi opplevd at mange prosjekter har fått en trang fødsel. Muligheten til å hente fellesressurser fra en stor språkbank vil lette gjennomføringen av slike prosjekter.

Hoff peker på det store potensialet som ligger i talestyrt grensesnitt mot IT-systemer.

- Mange tjenester og dubbeditter i både arbeid og fritid vil være talestyrte. Hvis vi skal unngå å måtte styre bilen og komfyren på engelsk, må vi ta oss råd til en språkbank.

Hoff erkjenner at det antakelig er for seint å få språkbanken med på statsbudsjettet for 2003.

- IKT vil arbeide for at midler bevilges over 2004-budsjettet. Vårt ståsted er at språkbanken må legges til rette for kommersialisering, slik at det kan skapes nye norske virksomheter.

Til toppen