IT- og mediebransjen i lommen til Microsoft

IKT-bransjen og Hollywood har låst seg til Microsoft, takket være en komisk dårlig planlegging.

IKT-bransjen og Hollywood har låst seg til Microsoft, takket være en komisk dårlig planlegging.

NRK er et av selskapene som har blitt utsatt for en merkelig kritikk. "Stateide NRK støtter Microsoft og Windows ved å låse sitt innhold med Microsofts rettighetssystem".

Årsaken til hvorfor dette er urettferdig kritikk er enkel: Det finnes ikke noe gjennomprøvd uavhengig bransje-system. Dette er innholdsbransjen store tabbe.

For en gangs skyld fremstår Microsoft som den snille gutten i klassen: I motsetning til Apple selger Microsoft sitt DRM-system (digital rights system). Skal medieselskaper, enten de lager film, tv eller musikk, beskytte sitt innhold, er det i utgangspunktet bare et system: Microsoft WMV.

Skal du legge på rettigheter og piratsperrer på innhold som du vil selge til Apple iPod-eiere, sier Apple nei.

Den eneste muligheten er å sende dette innholdet til Apple, er å la dem kode det med sin Fairplay-teknikk og så la Apple selge det på iTunes-nettbutikken. For dette skal Apple ha godt betalt. Apple selger nemlig ikke programvare for å kodet innhold i sitt Fairplay-beskytttede format. (Quicktime er bare et ubeskyttet videoformat.)

Og ett system er aldri en hyggelig situasjon: Microsoft lar bare Windows-brukere slippe til - programmer som spiller av Microsoft-formater på Mac og Linux klarer ikke å vise filer som er pålagt begrensninger.

Det finnes enkelte åpne alternative systemer, blant annet OpenIPMP, men dette er lite gjennomprøvde systemer som sliter i kampen mot Microsoft og Apples iPod/iTunes.

Nå sitter både film/TV-bransjen sammen med IT-bransjen i lommen til Microsoft - takket være en helt komisk mangel på planlegging - over minst ti år.

Alle produsenter, fra aktører av avspiller-utstyr - fra Sony til HP og innholdsprodusenter som NRK og Hollywood er nå fastlåst. Bransjen skriker etter en felles åpen standard som er gratis å bruke på tvers av alle plattformer og utstyrstyper.

Det latterlige er at problemet er gammelt: Innholds og IT-bransjen burde angrepet dette problemet for minst 10 år siden.

I stedet har innholdsbransjen stukket hodet i sanden og satset på å låse inn kundene sine på fysiske formater som DVD og CD. "Sitte med hendene i fanget" er den enkleste oppsummeringen av hva IT-bransjen og mobiltelefon-produsentene har gjort.

Nå betaler de prisen: Det er neppe gratis å leie Microsofts rettighetssystem og de kan bare selge til Windows-eiere.

Mobilbransjen har klart det - OMA DRM er en felles løsning fra Open Mobile Alliance som i dag sikrer musikk og film som selges til mobiltelefoner.

Til IT- og film/TV-bransjen: Sett dere ned sammen, finn et system, for eksempel OpenIPMP DRM, gjør det ferdig, lisensier det ut gratis og få startet salg av innhold til alle plattformer.

Til toppen