IT-oppdrag for Försäkringskassan

Know IT har gjennom en offentlig anbudskonkurranse vunnet oppdraget med svenske Försäkringskassan.

Know IT har gjennom en offentlig anbudskonkurranse vunnet oppdraget med svenske Försäkringskassan.

Know IT skal utvikle, forvalte og vedlikeholde svenske Försäkringskassans datavarehus. Oppdraget er en outsourcingsavtale som løper i 3 år med mulig forlengelse på to pluss ett år. Kontrakten har en verdi på omlag 55 millioner kroner.

Försäkringskassan følger opp og vurderer sosialforsikringens effekt for mennesker og samfunnet samt administrasjon av sosialforsikringen og bidragssystemet. Dette gjøres gjennom å produsere statistikk over resultatene av sosialforsikringen og måle administrasjonens effektivitet. Försäkringskassan er også ansvarlig for den offisielle statistikken innenfor sosialforsikringsområdet. Viktige brukere av statistikken er foruten Försäkringskassan også regjeringen, riksdagen og samfunnet forøvrig.

Försäkringskassan har valgt å legge vedlikehold, forvaltning og utvikling innenfor området til en ekstern leverandør for å sikkerhetsstille leveranseevnen på både kort og lang sikt.

Til toppen