IT-optimering kan gjøres selvfinansierende

IT-sjefer kan starte i det små, og gjøre optimering av forretnings-IT til en selvfinansierende prosess, sier Moshe Egert, Europa-sjef i Mercury Interactive.

Nedgangstider forsterker den naturlige tilbøyeligheten til ikke å plusse på IT-budsjettene, og mange er underlagt den berømte "ti-regelen" – at ingen prosjekter skal koste over ti millioner, eller kreve mer enn ti måneder på å fullføres. Det beste er de korte prosjektene på et par måneder, og som gir målbar gevinst nærmest fra dag én.

Moshe Egert har ledet den europeiske virksomheten til Mercury Interactive siden juli 1996, og har vært med på å understreke selskapets profil innen et fagområde som det liker å kalle " Business Technology Optimization ". I praksis dreier dette seg om hvordan få mer ut av det du allerede har, ved å fininnstille applikasjoner og tjenester, framfor å hive inn på flere servere og båndbredde, eller inngå langsiktige "serverkonsolideringsprosjekter", der mange enheter gammelt jern erstattes av færre enheter nytt jern, mens applikasjonene ofte ikke opplever annet enn den samme gamle sirupen. På norsk kan dette kalles " optimering av forretnings-IT ". Etter hvert som Egert skrider fram i sin innledning for nordiske kunder og presse på Losby Gods i Lørenskog utenfor Oslo, henfaller han stadig oftere til superforkortelsen BTO.

Titlene på digi.nos artikler de siste par årene om Mercury Interactive og dets produkter gir en pekepinne på hva selskapet lover sine kunder, og hva Egert mener med "business technology optimization".

    Les også:

Spørsmålet er selvfølgelig om og hvordan Mercury holder sine løfter. Gartner ga selskapet den helhetlige vurderingen "strong positive" i desember i fjor, og gjentok denne vurderingen etter en ny revisjon i slutten av april i år. Dette er den sterkeste karakteren Gartner har å gi. Definisjonen innebærer at man er en "solid leverandør av strategiske produkter, tjenester eller løsninger". Eksisterende kunder anbefales å utvide kundeforholdet, mens potensielle kunder anbefales å betrakte selskapet som et sterkt strategisk alternativ.

– Se på disse tallene, sier Egert og trekker fram sterke momenter hentet fra forskjellige kilder. – USAs handelsdepartement regner med at halvparten av alle amerikanske bedrifters kapitalinvesteringer går til IT. Gartner peker på at 20 prosent av disse investeringene er bortkastet. Meta Group melder at bare 37 prosent av alle IT-prosjekter gjennomføres innen fristen, og bare 47 prosent innen den opprinnelige budsjettrammen. Giga Information Group forteller at 40 prosent av bedriftenes programvareprosjekter møter fastsatte forretningsmål. Til slutt: Dårlig fungerende IT koster den amerikanske økonomien nesten 60 milliarder dollar i året. Disse tallene uttrykker grunnlaget for den misnøyen mange føler i forhold til IT-systemer og utviklingsprosjekter som koster flesk.

Når Egert påberoper BTO som løsning på denne berettigede misnøyen og på problemene som ligger til grunn, har han en viktig presisering:

Problemene ligger ikke i teknologien. De ligger i tilnærmingen til teknologien. Mer teknologi vil ikke fikse infrastrukturen. BTO betyr at man fokuserer på kvalitet, på å optimere teknologien slik at den gir forretningsmessige resultater.

Poenget for Egert er å uttrykke hva IT skal tilby forretningen i form av målbare enheter, bruke disse målingene til kontinuerlig å styre hver forretningsprosess, og kontinuerlig forbedre både applikasjonene og forretningsprosessene.

– Du må starte der du får mest igjen for pengene. Vår erfaring er at det er innen utlegging og drift av applikasjonene. Hvis du opererer med avtaler med tjenestenivågaranti ("service level agreement" eller "SLA"), internt eller eksternt, bør du formulere dem slik at du uttrykker det som er meningsfullt for forretningen, i form av for eksempel flere brukere, lavere kostnader per transaksjon, eller bedre image for bedriften.

Altså: Det viktigste IT-folk har å gjøre, er å sørge for å levere og drifte sine applikasjoner så effektivt som mulig, målt på en måte som gjør at ulike brukerkategorier umiddelbart er i stand til å gjenkjenne av de gjør jobben sin stadig bedre. Du med andre ord måle brukererfaringen. Problemet er da: Hvordan?

(Fasitsvaret er Optane, Mercurys produkt for "Application Delivery and Management". Mer om det på selskapets nettsider.)

Ytterligere et råd fra Egert:

– Start i det små, der skoen trykker særlig hardt, og der du kan realisere gevinster i løpet av svært kort tid, bare noen måneder. Da vil du kunne gjøre BTO til en selvfinansierende prosess. Du bruker gevinsten fra det første BTO-prosjektet til å finansiere det neste. Etter hvert kan du angripe større prosjekter som optimering av ERP- eller CRM-systemene. Til slutt kan du se på de tunge og alvorlige prosessene, med mye velvilje fra ledelsen fordi du ikke bare har holdt deg til budsjett, men til og med levert mer en forventet.

Til toppen