IT-prosjekter blir for kompliserte

IT-prosjekter har blitt et pengesluk, og bare syv prosent lykkes, viser ferske tall.

IT-prosjekter blir for kompliserte

IT-prosjekter har blitt et pengesluk, og bare syv prosent lykkes, viser ferske tall.

Prosjektstyring har blitt en stadig viktigere del for at bedriftene skal nå sine mål. Faktisk så viktig at fere IT-selskaper oppgraderer prosjektledere til direktører. ErgoGroup er blant de IT-selskaper i Norge som nå skal opptil ti prosjektdirektører til å styre gjennomføringen.

For de fleste prosjekter ender nemlig som pengesluk, viser ferske tall. Komplekse og uoversiktlige systemer oppgis som årsak til at mange bedrifter ikke lykkes med IT-satsingen.

Det går fram av en undersøkelse utført av konsulentselskapet Bain & Company blant 500 bedrifts- og IT-ledere over hele verden. Funnene fra undersøkelsen er senere koblet med tall for selskapenes IT-investeringer og bedriftens vekst i omsetning.

Hele 74 prosent av bedriftene har IT-avdelinger som verken er spesielle effektive eller går i takt med bedriftens overordnede målsetninger.

    Les også:

På den annen side avdekker undersøkelsen at de få som lykkes, oppnår langt bedre resutlater enn sine konkurrenter. Disse bedriftene har en årlig vekt i omsetningen som er 35 prosent høyere enn gjennomsnittsbedriften, og bruker samtidig seks prosent mindre ressurser på IT enn snittet, skriver Mandagmorgen.

Bare syv prosent lykkes med IT-prosjekter Undersøkelsen sammenfaller godt med Simula-rapporten i 2004.

Ifølge rapporten sprekker IT-prosjekter i det offentlige med gjennomsnittlig 67 prosent i forhold til budsjett. Det koster skattebetalerne mellom to og fire milliarder kroner i året. Rapporten fra Simula bygger på data fra 18 IKT- leverandørers synspunkter i tillegg til lignende undersøkelser i England og OECD-rapporter.

Svak kravspesifikasjon, vanskelig anbudsprosess i offentlige prosjekter, liten deltakelse fra kunden i beslutninger under veis, mangelfull spesifikasjon og for lange beslutningsprosesser blir oppgitt som noen av heftelsene ved prosjektene.

Til toppen