IT-prosjekter sprenger fortsatt budsjettene

Det er fortsatt helt vanlig med budsjett-overskridelser på IT-prosjekter, viser ny undersøkelse.

IT-prosjekter sprenger fortsatt budsjettene

En ny amerikanske undersøkelse utført på vegne av IT-selskapet CA, viser at det fortsatt er vanlig at IT-prosjekter sprenger budsjettrammene. Det skjer på tross av mange års intens fokus på å få orden på prosjektledelsen og administrasjonen.

Dårlig estimeringsanslag, økt omfang og konflikter mellom parallelle prosjekter får skylden.

Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse blant 100 IT-direktører i store amerikanske selskaper.

Den viser at det nå nå helt vanlig at IT-prosjekter i private selskaper går 10 til 20 prosent over budsjett. En av fire prosjekter blir mer enn 50 prosent dyrere enn planlagt.

Den typiske amerikanske storbedrift kjører hele 29 IT-prosjekter i parallell. Hele 39 prosent av de spurte IT-sjefene mangler oversikt over prosjektene sine, og de blir derfor tatt på sengen når det blir klart at et prosjekt ikke klarer å holde seg innen budsjettrammen.