IT-rekruttering lavt prioritert

Rekruttering av IT-medarbeidere er ikke noe viktig emne for dansk næringsliv. En undersøkelse viser at under tre prosent av de spurte IT-lederne og to prosent av IT-prosjektlederne prioriterer rekruttering av IT-medarbeidere høyt.

Rekruttering av IT-medarbeidere er ikke noe viktig emne for dansk næringsliv. En undersøkelse viser at under tre prosent av de spurte IT-lederne og to prosent av IT-prosjektlederne prioriterer rekruttering av IT-medarbeidere høyt.

Det er Niveau Informatik som står bak undersøkelsen hvor omlag 2500 ansatte i offentlig og privat sektor har svart på et spørreskjema der de ble bedt om å vurdere 51 forskjellige emners viktighet.

Besvarelsene kommer overveiende fra ansatte i IT-stillinger. Internett, Intranett, IT-strategi og koblingen mellom IT-strategi og forretningsstrategi blir prioritert høyest, mens emnet "rekruttering av IT-medarbeidere" tikker inn på en 43. plass blant de 51 emnene.

Det virker umiddelbart overraskende sett i lys av at bedrifter generelt klager over at de mangler kvalifiserte IT-medarbeidere, skriver Jyllands-Posten. - Det skyldes nok enten avmakt fordi man mener men likevel ikke får tak i de rette menneskene, eller at de spurte ikke opplever problemet med mangelen på IT-folk i det omfang som arbeidsgiverne gjerne vil gi inntrykk av, sier faglig sekretær Carsten Larsen fra EDB-fagets fagforening til JP.

Undersøkelsen forsøker også å kartlegge hvorfor folk skifter jobb eller blir i den jobben de har. Ifølge Niveau Informatik har omtrent hver fjerde danske IT-medarbeider skiftet jobb i løpet av det siste året. I Norge skiftet hver tredje IT-medarbeider jobb i 1997 og 1998, ifølge undersøkelser foretatt av Kontor- og Datateknisk landsforening (KDL).

Som andre undersøkelser også har vist er ikke lønnen særlig vesentlig. Det er innholdet og utfordringene i jobben som teller. Medarbeidere som blir i jobben sin skiller seg fra dem som skifter jobb ved at de har ansvar, fleksibilitet i arbeidstiden, muligheter for å ta initiativ, en ønskelig balanse mellom arbeid og privatliv, og trygghet i ansettelsen.

Det er likevel viktig å bemerke at IT-ledere i høyere grad enn øvrige medarbeidere søker jobb med ansvar, mens de ikke legger vekt på tryggheten i ansettelsen, ifølge Niveau Informatik sin undersøkelse.

- Man har høy markedsverdi som IT-sjef, derfor behøver man ikke bekymre seg over trygghet i ansettelsen, sier Tom Togsverd i IT-Brancheforeningen til JP.

Til toppen