IT-rekrutteringen faller «bare» 34 prosent

Etterspørselen etter nye IT-ansatte holder bedre stand enn nesten alle andre yrker i USA.

IT-rekrutteringen faller «bare» 34 prosent

Etterspørselen etter nye IT-ansatte holder bedre stand enn nesten alle andre yrker i USA.

Finanskrisen har utviklet seg til å bli en global krise som har påvirket de aller fleste bransjer i de aller fleste land.

Selv om IT-bransjen også merker konsekvensen, så går det bedre her enn for mange andre. Det bekreftes nå av en undersøkelse utført av KPMG og Recriutment and Deployment Confederation (REC) som har sjekket etterspørselen etter IT-jobber blant rekrutteringsselskaper i USA.

Isolert sett er det dystre tall med et fall på hele 34 prosent i etterspørselen etter nye ansatte til faste IT-stillinger. Det tolkes likevel positivt, ettersom snittet for alle bransjer ligger på hele 42 prosent, og fordi fallet for IT-rekrutteringen er den nest laveste av alle. Det eneste yrket som opplever lavere fall i etterspørselen er sykepleiere.

IT-bransjen holder også bedre stand på konsulentoppdrag. Etterspørselen etter innleide konsulenter/vikarer for midlertidige IT-oppdrag falt «bare» med 29 prosent. Her var snittet 36 prosent, og det var bare hotell og catering-bransjen som sto stødigere.

Styremedlem i REC, og administrerende direktør i IT-rekrutteringsselskapet IT Human Resources, Sean Gallagher, sier til silicon.com at IT-bransjen ikke stopper selv om verden får panikk. Han viser til at store organisasjoner som implementerer nye IT-løsninger er helt avhengig av systemene.

- IT er ved hjertet i forretningsdriften. Det er ingen ting i vårt liv som ikke er drevet av eller tett knyttet til IT, sier Gallagher til silicon.com.

Til toppen