IT-selskap på oppkjøpsraid

Haugesunds-selskap kjøper selskap i Oslo og Peru.

IT-selskap på oppkjøpsraid
Adm. direktør Frank Vikingstad i Sysco fortsetter veksten. Nå etablerer selskapet seg i Perus hovedstad Lima, gjennom et oppkjøp. Vikingstad forteller til digi.no at de nå vil levere 100 millioner i omsetning med god margin i 2012. Bilde: Sysco

IT-selskapet Sysco, som har spesialisert seg innen database for sektorene energi, olje og gass og som er en viktig Oracle-partner, melder om to oppkjøp gjennomført denne sommeren.

Tidligere i år meldte selskapet om at de fusjonerte med Datess for å bli den største aktøren på Oracle i Norge.

Det Haugesundsbaserte selskapet har overtatt alle aksjene i Crosscode og Redimi.

Crosscode selskap ble etablert for seks år siden og jobber med systemutvikling innen .NET, PHP/HTML5 samt utvikling av Apper til iOS og Android. Selskapet har 20 ansatte og har en større avdeling i Perus hovedstad Lima.

– Peru er det landet i Sør-Amerika med raskest økonomisk vekst og med de beste universitetene og utdanningsprogram. Tettheten av sertifiserte IT-konsulenter er høy og tilgangen til spesialister er derfor meget god. Lima er i ferd med å bli Sør Amerikas «Silicon Valley», sier Syscos toppsjef Frank Vikingstad i en kommentar.

– Med norsk ledelse og norske ansatte ved kontoret i Lima, samt peruanere i Norge, vil vi bygge en faglig og sosial kultur samt nærhet til kolleger på tvers av landegrensene. Team som jobber tett sammen og utnytter tidsforskjell og spisskompetanse vil gi en ny og energisk tilnærming til prosjektene og den løpende driften, vi vil for eksempel ved behov kunne utvide åpningstidene vesentlig, sier Vikingstad som også vil tilby Sysco-ansatte utvekslingsmuligheter til Peru.

Det andre selskapet som blir slukt av Sysco er Redimi. Det ble etablert i 2001 og har siden utviklet og solgt tjenester for overvåkning, kvalitetssikring og drift av virksomhetskritiske servere, nettverk og databaser. Selskapet har blant annet Politiets data- og materielltjeneste på kundelisten og omsatte for 12 millioner kroner i fjor.

    Les også: