IT-selskap tok kriselån til 54 prosents rente

Betaler dyrt for å få handlingsrom til å rydde opp i økonomiske problemer.

IT-selskap tok kriselån til 54 prosents rente

Betaler dyrt for å få handlingsrom til å rydde opp i økonomiske problemer.

IT-selskapet Exense sliter og måtte få hjelp fra DNB Nor. Banken gir Exense inntil 3 millioner kroner i lån slik at Exense-styret kan få tid til å løse problemene.

På grunn av usikkerheten rundt selskapet, krevde storbanken en skyhøy rente for å dekke opp for den store risikoen rundt lånet. I følge et regnestykke som Dagens Næringsliv har satt opp, så er det totalt sett snakk om en rente på hele 54 prosent.

Det er imidlertid ikke snakk om 54 prosent som standardrente. Det faktiske rentebeløpet er på 14,67 prosent, 7 prosentpoeng over Nibor (Norwegian InterBank Offered Rate). Lånet er gitt for 6 måneder, og i tillegg til rentebeløpet tar DNB Nor betalt i form av et tilretteleggerhonorar og en såkalt «back-end provisjon» på henholdsvis 200.000 og 400.000 kroner.

Realiteten er uansett at Exense betaler svært dyrt for lånet. Lånet på 3 millioner kroner koster selskapet 820.000 kroner i renter og gebyrer. Exense er likevel fornøyd.

- Vi har nå fått en driftsfinansiering som gjør at vi kan gjennomføre den handlingsplanen vi har satt. Hva som hadde skjedd hvis vi ikke fikk på plass dette, blir ren spekulasjon, sier Roar Aasvang, fungerende administrerende direktør i Exense, til Dagens Næringsliv.

Han vil ikke kommentere om han synes lånet er dyrt.

Hvis den økonomiske ryddejobben går som planlagt, har DNB Nor sagt seg villig til å låne selskapet ytterligere 3 millioner kroner.

Til toppen