- IT-sikkerhet er et lederansvar

Tekniske løsninger ikke nok, sier Rigmor Aasrud.

- Vi trenger større bevissthet og kompetanse om sikkerhet og jeg tror kampanjer er helt nødvendig. Det gjelder både i offentlig sektor, det private men også for folk flest, sier IT-minister Rigmor Aasrud.
- Vi trenger større bevissthet og kompetanse om sikkerhet og jeg tror kampanjer er helt nødvendig. Det gjelder både i offentlig sektor, det private men også for folk flest, sier IT-minister Rigmor Aasrud. (Bilde: Per Ervland)

Tekniske løsninger ikke nok, sier Rigmor Aasrud.

HÅNDVERKEREN (digi.no): Oktober er utpekt til nasjonal måned for informasjonssikkerhet. Et femtitalls arrangementer omkring i landet, holdningskampanjer, kursing og reklame på radioen skal bidra til økt bevissthet rundt datasikkerhet.

- Jeg mener informasjonssikkerhet først og fremst er et lederansvar, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud da hun tirsdag sparket i gang kampanjen med et innlegg på konferansen «Sikkert nok» i regi av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Seniorrådgiver Tone Hoddø Bakås (t.v) i NorSIS er prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned. Kampanjen frontes av IT-minister Rigmor Aasrud (t.h) som også åpnet konferansen «Sikkert nok».
Seniorrådgiver Tone Hoddø Bakås (t.v) i NorSIS er prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned. Kampanjen frontes av IT-minister Rigmor Aasrud (t.h) som også åpnet konferansen «Sikkert nok». Bilde: Per Ervland

Kulturendring

Alle i offentlig sektor snakker nå om trekløveret holdninger, kultur og lederskap, som fremheves i hovedkonklusjonen til Gjørv-kommisjonens 22. juli-rapport. Dette gjennomsyret også Aasruds innledning til IT-sikkerhetsmåneden.

Rundt 70 deltakere fulgte gratis-konferansen Sikkert nok på Håndverkeren i Oslo.
Rundt 70 deltakere fulgte gratis-konferansen Sikkert nok på Håndverkeren i Oslo. Bilde: Per Ervland

- Det nytter ikke med gode tekniske løsninger alene. Klare ansvarslinjer, etikk og en bedriftskultur som fremmer sikkerhet er vel så viktig, mente hun.

Nasjonal sikkerhetsmåned er del av et bredt initiativ med tilsvarende aktiviteter i en lang rekke land.
Nasjonal sikkerhetsmåned er del av et bredt initiativ med tilsvarende aktiviteter i en lang rekke land. Bilde: Per Ervland

Trusselgap

Skreddersydde og målrettede angrep er i fremvekst, og gapet mellom trusler og mottiltak er dessverre også økende, slik den ferske Mørketallsundersøkelsen i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) slår fast.

Situasjonen slik den er beskrevet er altså ikke spesielt oppløftende.

- Opplæring og trening eller øvelser er nøkkelord. Hendelser vil inntreffe, men vi må være forberedt. Hvis ikke kan det få katastrofale konsekvenser, advarte Rigmor Aasrud.

Tar egen medisin

Selv har statsråden bestemt at alle ansatte i hennes departement må gjennom en opplæringspakke fra NorSIS som er solgt inn til rundt 100 virksomheter.

- Teknologien løper ofte raskere enn våre sikkerhetssystemer gjør. Derfor nytter det ikke å si at nå har vi gjennomført et sikkerhetskurs. Sikkerhet må vi jobbe med hele tiden, sa Aasrud.

Informasjonssikkerhet står høyt på regjeringens prioriteringsliste, hevder hun. De skal nå være i ferd med å ferdigstille en ny strategi på området.

- I løpet av kort tid vil vi komme med et nytt og oppdatert og forhåpentligvis godt rammeverk for dette informasjonssikkerhetsarbeidet, fortalte fornyingsministeren.

    Les også:

Til toppen