STATSBUDSJETTET 2022

IT-sikkerheten er spredt utover mange poster i Statsbudsjettet

Flere departement gir millioner til sikkerhetstiltak. Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal få eget kryptologi-senter.

NSM får midler til å bemanne et eget kompetansemiljø for kryptologi, med et høyteknologisk laboratorium tilknyttet. Bildet er fra åpningen av Nasjonalt Cybersikkerhetssenter i 2019, men det framgår ikke av Statsbudsjettet om kryptologimiljøet vil bli plassert her.
NSM får midler til å bemanne et eget kompetansemiljø for kryptologi, med et høyteknologisk laboratorium tilknyttet. Bildet er fra åpningen av Nasjonalt Cybersikkerhetssenter i 2019, men det framgår ikke av Statsbudsjettet om kryptologimiljøet vil bli plassert her. Foto: Terje Bendiksby/NTB
12. okt. 2021 - 13:00

Den avtroppende regjeringen har flettet inn million-bevilgninger til IT-sikkerhet i en rekke større og mindre poster i sitt forslag til Statsbudsjett. Flere tiltak er nevnt som effekt av tiltak i store sekkebevilgninger, uten at det er spesifisert hva slags IT-sikkerhetstiltak det er snakk om. Andre bevilgninger er mer konkrete. Her er en liste over de viktigste budsjettforslagene som omfatter tiltak for digital sikkerhet.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver at flere av de nye tiltakene som er lagt inn i de 1,8 milliarder kronene som foreslås bevilget til «digitalisering for omstilling og et grønnere samfunn» vil gi økt IT-sikkerhet.

Disse 1,8 milliardene er spredt på en rekke ulike tiltak innen flere samfunnsområder. 

Her ligger blant annet 128 millioner til beredskapsavtaler og forsterket mobilberedskap i sårbare kommuner, og 25 millioner kroner til tiltak for å styrke den digitale grunnmuren i Troms. Det skal videre gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser i fem sårbare regioner.

I posten ligger også 75 millioner til bedre sikring av Skatteetatens IT-infrastruktur.

Camilla Broch Pedersen er tidligere seksjonssjef i Nkom. Nå skal hun finne løsninger på stadig mer komplekse problemstillinger i ekomsektoren, skriver hennes nye arbeidsgiver, rådgivingsselskapet Otte.
Les også

Nkom-leder får ny jobb

NSM får kryptologi-miljø

  • De 231,7 millionene som foreslås bevilget til norsk deltagelse i EU-programmet for et digitalt Europa, Digital 2021-27, omfatter også IT-sikkerhet. De skal blant annet gi norske bedrifter, forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til ressurser innenfor cybersikkerhet.
  • Det foreslås bevilget 6,3 millioner kroner til å forbedre IT-sikkerheten i de såkalte fellesløsningene, som omfatter Altinn, Folkeregisteret, Digital Postkasse, Brønnøysundregistrene, ID-Porten, Kontaktregisteret og Matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister).
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal få 6,2 millioner kroner for å bemanne et nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi og analyse og evaluering av kryptoalgoritmer.

Disse kryptologiekspertene skal bidra til at Norge opprettholder sin evne til å beskytte høygradert informasjon, blant annet ved å forberede oss på framveksten av kvantedatamaskiner som kan ha regnekapasitet stor nok til å redusere eller til og med bryte sikkerheten i dagens kryptoalgoritmer.

Forslaget innebærer også at det blir opprettet et høyteknologisk laboratorium hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– De foreslåtte tiltakene vil ha avgjørende betydning for Norges posisjon som leverandør av kryptoløsninger til Nato, skriver justis- og beredskapsdepartementet.

Joachim Stenhjem i Sopra Steria slår et slag for IEC 62443 i denne kronikken. Det er et rammeverk som tilbyr retningslinjer og beste praksis for å beskytte kritiske industrisystemer mot cybertrusler og -angrep.
Les også

Har du et strategisk skille mellom IT og OT?

Digital sikkerhet i helsesektoren

  • Det foreslås også å bevilge 8,9 millioner kroner for å styrke Norsk helsenetts arbeid med digital sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Sikkerhetsmillionene kommer i tillegg til de 204,2 millionene som foreslås bevilget til digital samhandling i helse- og omsorgssektoren.

På sikkerhetssiden skal disse samhandlingsmidlene blant annet bidra til å utvikle tjenester for informasjonssikkerhet og personvern i forbindelse med at helsepersonell får enklere tilgang til pasient- og brukeropplysninger.

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid med 10 millioner kroner. Fem av dem skal tas fra politiets gjeldende budsjetter. Politiets nettpatruljer er til stede på nett og i sosiale medier, og gir råd og veiledning til barn og unge. Etter at Oslo politidistrikt startet den første nettpatruljen i 2018, er det nå nettpatruljer i alle landets politidistrikter.
Advokat Kristian Foss, advokatfullmektig Tara Årøe og advokat Sara Lamøy Engberg i Bull & Co Advokatfirma tar i kronikken for seg én av flere nye EU-lover i det digitale domenet som norske virksomheter må tilpasse seg til.
Les også

Nye krav til dingser: Disse punktene bør du vite om Cyber Resilience Act

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.