IT-sikkerheten i vannverk og fjøs får svært lite oppmerksomhet hos tilsynsmyndigheten

Det kan ta år før det skjer noen bedring.

IT-sikkerheten i vannverk og fjøs får svært lite oppmerksomhet hos tilsynsmyndigheten
Styringsystem ved et norsk vannrenseanlegg, fotografert i 2015. Digi.no kjenner ikke til noe som tilsier at IT-sikkerheten ved dette anlegget er mangelfull. Illustrasjonsfoto: Eirik Helland Urke

I juni i år skrev digi.no om to konkrete tilfeller hvor private styringssystemer var gjort helt eller delvis tilgjengelige for alle via internett fordi eierne og/eller installatørene hadde ignorert IT-sikkerheten. Det ene dreide seg om et vannverk, det andre en fôringsrobot på en gård.