IT-sjefene i SMB-selskaper har makt

IT-sjefene i mellomstore selskaper er i større grad med i ledergruppen, viser HP-tall.

IT-sjefene i SMB-selskaper har makt

Debatten om hvorvidt IT-sjefene og IT-avdelingene får mer eller mindre makt og innflytelse, bølger frem og tilbake. Mange mener at toppledelsen har innsett hvor viktig IT-systemene er og har tatt over de store beslutningene selv.

Tall fra mange store selskaper viser at IT-sjefene ikke sitter i ledergruppene, men slik er mye oftere i små og mellomstore (SMB) selskaper. Det viser tall fra en MMI-undersøkelse HP har gjort.

Undersøkelsen, der 400 norske IT-sjefer er spurt, viser at i 44 prosent av SMB-selskapene satt IT-sjefen i ledergruppen. I de større selskapene med over 500 ansatte, var bare en av fire IT-sjefer med i ledergruppen.

Les mer om: