IT-sjefene skvises ut av ledergrupper

IT-sjefene blir stengt ute av ledermøtene, til tross for at de mener IT er viktigst for bedriften.

Virksomheter som vil ha mest mulig igjen for sine it-investeringer, bør tenke seg om før de stenger it-sjefen ute fra ledergruppen. Foto: ImageSource.
Virksomheter som vil ha mest mulig igjen for sine it-investeringer, bør tenke seg om før de stenger it-sjefen ute fra ledergruppen. Foto: ImageSource.

IT-sjefene blir stengt ute av ledermøtene, til tross for at de mener IT er viktigst for bedriften.

En undersøkelse gjort av Steria i samarbeid med Synovate, tidligere MMI, avdekker et underlig paradoks.

Mellom 400 og 500 IT-sjefer fra store organisasjoner i Norge, Sverige og Danmark har deltatt i undersøkelsen, og viser at stadig færre IT-sjefer får plass i norske bedrifters ledergrupper.

Samtidig er et stort flertall av IT-sjefene overbevist om at de spiller en viktig rolle for arbeidsgiverens suksess.

I tilsvarende undersøkelse for fire år siden oppga 45 prosent av de norske IT-sjefene at de satt i ledergruppen på aller høyeste nivå i sin bedrift. I 2006 hadde andelen falt til 39 prosent, mens det i år bare er 36 prosent av IT-sjefene som sitter i toppledelsen.

– Det er interessant å merke seg at utviklingen er helt motsatt i våre naboland. Både i Danmark og Sverige har andelen it-sjefer i toppledergruppene gått opp de siste årene, mens andelen har sunket i Norge, forteller Anders Lindgren, som er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Virksomheter som vil ha mest mulig igjen for sine it-investeringer, bør tenke seg om før de stenger it-sjefen ute fra ledergruppen. Foto: ImageSource.
Virksomheter som vil ha mest mulig igjen for sine it-investeringer, bør tenke seg om før de stenger it-sjefen ute fra ledergruppen. Foto: ImageSource.

47 prosent av de svenske IT-sjefene i undersøkelsen opplyser at de sitter i bedriftens toppledergruppe i år, mot 39 prosent i 2006. I Danmark sitter hele 53 prosent av IT-sjefene nå i slike ledergrupper, mot 46 prosent for to år siden.

Men IT-sjefene mener like fullt de har en av bedriftens viktigste roller. Hele 82 prosent av de norske IT-sjefene i undersøkelsen mener at deres avdeling i stor grad bidrar til å forbedre virksomhetens forretningmessige resultater.

Dette samsvarer med undersøkelsen «Global CEO Survey 2008», foretatt av konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers blant 1150 toppledere i 50 land. Topplederne ble spurt hva de ser som sitt viktigste konkurransefortrinn. På førsteplass kom evne til teknologisk innovasjon.

Til toppen