IT-sjefer forstår ikke mobil IT

I en markedsundersøkelse utført av Norstat på vegne av Ergogroup, kommer det frem at mange IT-sjefer ikke ser potensialet i mobile forretningsapplikasjoner.

Nesten halvparten av de spurte svarer at de ikke vet hva gevinstene ved mobile forretningsapplikasjoner kan være.

- Når så mange ikke ser potensialet i denne type løsninger viser det at markedet fremdeles er nokså umodent, og vi som leverandør har en betydelig oppgave i å synliggjøre de mulighetene som eksisterer, Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup, i en pressemelding.

Blant de som ser potensialet, fremheves fleksibilitet og effektivitet som de største gevinstene.

- Mobile forretningsapplikasjoner kan gi personel-lintensive virksomheter betydelige effektiviseringsgevinster. Ved å gjøre rapporteringen der kunden eller prosjektet er, direkte på den mobile enheten, unngås unødvendige reiser til og fra kontoret – og tiden som spares kan brukes på å øke inntjeningen, sier Terje Mjøs

De som bruker mobile løsninger, nøyer seg som regel med å tilby standardapplikasjoner som e-post og kalenderfunksjonalitet.

Ifølge undersøkelsen er det som regel ledelsen som først tar i bruk mobile tjenester.

Her er de viktigste funnene i undersøkelsen:

  • 63 prosent av de spurte svarer at ansatte i organisasjonen eller bedriften har e-post og kalender på telefonen
  • Av de som tilbyr sine ansatte denne typen mobile løsninger svarer 75 prosent at det kun er noen få personer som har e-post og kalender på telefonen
  • 59 prosent av IT-sjefene forventer at bruken av denne type mobile tjenester vil øke i løpet av det nærmeste året
  • Blant de som ikke tilbyr denne type mobile tjenester til sine ansatte i dag, har 1 av 4 konkrete planer om å gjøre det. 10% vet ikke.
  • 47 prosent svarer at de ikke vet hva som kan være gevinsten ved å ta i bruk vertikale løsninger
  • 55 prosent av IT-sjefene oppfatter sikkerheten som den største utfordringen med mobile løsninger. Deretter følger behovet for opplæring (17 prosent) og for omfattende drift (13 prosent).
Til toppen