IT-sjefer kommuniserer dårlig

IT-sjefene klarer ikke å synliggjøre forretningsenhetene i en bedrift, som skaper utrygghet for mellomledere.

IT-sjefene klarer ikke å synliggjøre forretningsenhetene i en bedrift, som skaper utrygghet for mellomledere.

IT-sjefene klarer ikke å vise hva avdelingene gjør og hvilke forretningstjenester som tilbys, viser analyser fra Gartner og McKinsey.

I Gartner Executive Programs blir 1.400 IT-sjefer fra 30 land intervjuet.

Forretningsvirksomhetene har klare mål på å levere produkter og tjenester som gir fortjeneste, men IT-sjefene har vanskeligheter med å vise effekten og hvordan verdiene skapes.

To tredeler av de spurte oppgir at deres jobb er i faresonen, som følge av sjefens negative oppfatninger om IT-avdelingen og deres prestasjoner, skriver Computer Sweden.

En Gartner-analytiker peker på at IT-sjefene er flinke til å ha operative målinger på systemer, som for eksempel på oppetid. Men det er lite målinger når det gjelder forretningsverdier.

Konsulentselskapet McKinsey har gjennomført en tilsvarende undersøkelse blant 160 Europa-baserte bedrifter. Også i denne undersøkelsen uttrykker avdelingsledere frustrasjon over at IT-avdelingen ikke oppfyller kravet til prestasjoner.

Undersøkelsen avdekker at IT-sjefen har liten kommunikasjon med sjefene for de forskjellige forretningsenhetene.

Til toppen