IT-sjefer taper budsjett-kontrollen

Nesten en fjerdedel av IT-investeringene havner utenom IT-budsjettet, viser fersk undersøkelse.

IT-sjefer taper budsjett-kontrollen

Nesten en fjerdedel av IT-investeringene havner utenom IT-budsjettet, viser fersk undersøkelse.

Mens det i 2004 var 13 prosent av IT-investeringene som havnet utenfor IT-budsjettet, viser ny undersøkelse fra Exido at det nå er 23 prosent som er utenfor IT-sjefens kontroll.

Mye av årsaken legges til den kraftige tilveksten av «software as a service», der leverandøren gjerne selger videre direkte til virksomheten, skriver idg.se.

Salesforce og Prosjektplassen er typiske selskaper som leverer programmer som tjeneste, og som bekrefter trenden.

Nordensjef Johan Zetterström i Salesforce sier at det er markeds- og salgsavdelingen de henvender seg til når de selger kundesøttesystemer til bedriften, og ikke IT-avdelingen.

Han begrunner det med at programvaren er en typisk forretningsløsning, og ikke et teknisk prosjekt, og derfor ikke nødvendig å involvere IT-sjefen.

Salesforce mener IT-sjefene må tenke mer på hvordan teknologien kan bidra til gode forretningsløsninger.

Til toppen