IT-sjefer vet ikke hva PC-driften koster

Nordisk undersøkelse avslører at mange IT-sjefer ikke har kontroll på IT-kostnadene.

IT-sjefer vet ikke hva PC-driften koster

Nordisk undersøkelse avslører at mange IT-sjefer ikke har kontroll på IT-kostnadene.

I en nordisk undersøkelse utført av det svenske konsulentselskapet Materna Information & Communications, der 109 IT-sjefer i Norden har blitt spurt, viser det seg at halvparten av organisasjonene ikke har oversikt over hvor mye det koster å drifte PC-ene.

Litt av problemstillingen ligger i at det er ulike definisjoner for hva som skal inkluderes i kostnadene tilknyttet en ansatts PC. IDG.se skriver om flere eksempler der noen har regnet ut kostnadene for maskinvaren og lisensene, uten å ta med support og drift. Da vet de i praksis ikke hva PC-driften koster hvert år.

- Det handler om tidsrapportering koblet til økonomisk bokføring. De fleste bedrifter har administrasjonsverktøy som kan brukes til dette, men de modulene anvendes ikke, sier Jan Akalla, teknologisjef i Materna, til IDG.se.

Av de som har kontroll, er det ITIL-rammeverket som er nøkkelen. Dette rammeverket beskriver prosesser i IKT-bedrifter, og har også beskrivelser av hvordan få oversikt og kontroll over IT-kostnader.

Ifølge IDG.se skal en tilsvarende undersøkelse i Tyskland, ha vist at 74 prosent hadde kontroll på sine PC-kostnader.

I tillegg til manglende oversikt over hva PC-driften koster selskapet, viste undersøkelsen at en enda større andel manglet oversikt over hva det kostet å håndtere feil som oppstår. Det var det bare 28 prosent av de spurte som viste.

Til toppen