IT-smell for Sparebank 1

Hevet kontrakt utgjør ukjent del av milliardtap.

IT-smell for Sparebank 1
(Bilde: Marius Jørgenrud)

Hevet kontrakt utgjør ukjent del av milliardtap.

Det er sjelden at havarerte IT-prosjekter blir så store at de spesielt må omtales i resultatvarsler, slik Sparebank 1-gruppen på oppsiktsvekkende vis gjorde tidligere i år.

Hvor stort tap prosjektet påfører virksomheten nekter de foreløpig å kommentere, men det er all grunn til å tro det er snakk om store summer.

Sparebank 1-gruppen, som eies av en rekke sparebanker, gikk på en kraftig smell i fjerde kvartal. Selskapet får et underskudd på mellom 600 og 800 millioner kroner i 2008. Etter tredje kvartal hadde virksomheten ifølge Reuters et overskudd på 222 millioner kroner.

Det innebærer at selskapet tapte nærmere én milliard kroner på fjorårets tre siste måneder. I en melding forklarer de giganttapene på følgende måte:

- Underskuddet er i sin helhet knyttet til SpareBank 1 Livsforsikring AS. Alle øvrige datterselskaper i konsernet leverer positive resultater for året 2008.

Deler av beløpet oppgis å være knyttet til tap i verdipapirmarkedet, men bankgruppen har tapt penger også på et IT-prosjekt.

«Det vil også bli gjort avskrivninger på et pågående IT-prosjekt», heter det i meldingen.

- Vi har hevet en avtale med en leverandør som heter Sungard. Grunnen er det vi anser som manglende leveranse, sier assisterende informasjonsdirektør Christian Brosstad i Sparebank 1-gruppen til digi.no.

Sungard er et amerikansk IT-selskap som blant annet leverer finansielle systemer til 50 av de største bankene i verden. Selskapet har ifølge Wikipedia rundt 18 000 ansatte på verdensbasis og mer enn 25 000 kunder i over 50 land.

Brosstad opplyser at dette prosjektet har dreid seg om å redusere antall systemer konsernet har innen livsforsikringsområdet. Han ønsker imidlertid ikke gi detaljer om hvor store avskrivninger det er snakk om.

- Jeg ønsker ikke gå i detaljer om hva prosjektet innebærer i kroner og øre, sier den assisterende informasjonssjefen.

Dette begrunner Brosstad med at de nå er i dialog med leverandøren for å finne en løsning på tvisten som har oppstått. At det ikke er snakk om småpenger er likevel hevet over tvil.

- Dette er et stort prosjekt, understreker han.

digi.no har ikke lykkes å få en kommentar fra Sungard.

Bankgruppen vil etter planen offentliggjøre sitt foreløpige 2008-regnskap torsdag denne uken. Først da blir det kjent hvor mange penger de kan ha tapt på dette IT-prosjektet.

Til toppen