IT spisses i nytt departement

Nå er det offisielt: Statsråd Morten Andreas Meyer blåser liv i eNorge i et omorganisert Moderniseringsdepartement.

Nå er det offisielt: Statsråd Morten Andreas Meyer blåser liv i eNorge i et omorganisert Moderniseringsdepartement.

Kongen har i statsråd besluttet omorganisering av departementene som skal gjelde fra i dag – fredag 1. oktober.

Dette innebærer at moderniseringsminister Morten Andreas Meyer endelig kan få full uttelling for ministertittelen i det som nå vil bli kalt Moderniseringsdepartementet (MOD).

Departementet skal være en spydspiss i Regjeringens moderniseringsarbeid med fokus på å skape et digitalt Norge og folkeportal.

Med ansvaret for den nasjonale IT-politikken vil departementet bidra til å etablere effektive og publikumsvennlige IT-løsninger i det offentlige, og til å høste de samfunnsmessige gevinstene av IT generelt.

MOD får ansvaret for den helhetlige konkurransepolitikken, hvor også regelverket for offentlige anskaffelser og offentlig støtte inngår. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og Post- og teletilsynet vil dermed være viktige aktører for det nye departementet. Politikken skal legge til rette for god konkurranse, økt verdiskaping og lavere kostnader for forbrukere og bedrifter.

Moderniseringsdepartementet har ansvar for fylkesmennene, Konkurransetilsynet, Statens Pensjonskasse, Statsbygg, Statens forvaltningstjeneste, Datatilsynet og Statskonsult.

Departementet har 200 ansatte og er organisert i fem avdelinger og to staber: Administrasjonsavdelingen, Avdeling for omstilling og personalpolitikk, Avdeling for statlig forvaltning, Konkurransepolitisk avdeling, IT-politisk avdeling, Økonomisk analyseenhet og Forhandlingsstaben.

Til toppen