IT-sprekk på 25 milliarder

En fersk undersøkelse hevder at norske IT-prosjekter sprekker med 25 milliarder kroner i året.

En fersk undersøkelse hevder at norske IT-prosjekter sprekker med 25 milliarder kroner i året.

Offentlige IT-prosjekter sprekker med inntil seks milliarder kroner hvert år, i følge en fersk undersøkelse. Det er tre ganger mer enn budsjettoverskridelsene ved norske sykehus i 2003, skriver Aftenposten.

Nå konkluderer en fersk undersøkelse fra forskningsinstitusjonen Simula Research Laboratory på Fornebu med at offentlige etater ikke har lært noe av tidligere fadeser fra 90-tallet. Trygdeetatens Tress 90, skoleetatens Winix og e-billetten i Oslo og Akershus kostet skattebetalerne enorme beløp.

Simula har dybdeintervjuet en lang rekke sjefer og prosjektledere i IT-bransjen om temaet.

Ifølge undersøkelsen viser det seg at IT-prosjekter som blir gjennomført i privat og offentlig sektor opplever overskridelser på 24,6 milliarder kroner i året.

Dette utgjør nesten halvparten av de totale årlige IT-utviklingskostnadene på 60 milliarder kroner her i landet.

I alt tre av fire IT-prosjekter sprenger budsjettrammene, og det er offentlige etater som har minst kontroll. Her er det i gjennomsnitt overskridelser på 67 prosent. Det betyr at et IT-prosjekt til en planlagt kostnad på 100 millioner kroner ender opp med en sluttregning på 167 millioner kroner. IT-prosjekter i private bedrifter overskrides i gjennomsnitt "bare" med 21 prosent.

I omtrent halvparten av tilfellene tar IT-leverandøren alle de ekstra kostnadene på egen kappe. I noen tilfeller deles ekstraregningen mellom leverandør og kunde, men ofte må kunden betale alt selv. Det kommer an på hva slags kontrakt det dreier seg om.

Beregninger Simula har gjort viser at de offentlige kundene selv måtte punge ut 2,24 milliarder kroner ekstra i fjor bare til IT-konsulenter.

- Dette er bare toppen av isfjellet. I tillegg kommer ekstra utgifter til maskinvare, support, forsinkelse, interne arbeidstimer og lignende. Totalt kan det dreie seg om på en årlig ekstraregning på 4-6 milliarder kroner, sier forsker Kjetil Moløkken i Simula til Aftenposten.

Til toppen