BEDRIFTSTEKNOLOGI

– IT står overfor en gullalder

Men det forutsetter at IT-ledere griper sjansen.

Peter Sondergaard anviste fem kjerneoppgaver for IT-sjefer som vil være på høyde med det tiden tilbyr og krever.
Peter Sondergaard anviste fem kjerneoppgaver for IT-sjefer som vil være på høyde med det tiden tilbyr og krever. Bilde: Gartner Pictures

Analyseselskapet Gartner profilerer sitt årlige symposium som et forum for IT-verdenens toneangivende ledere. Tonene angitt på årets arrangement – i Barcelona i forrige uke – gikk ut på at vi står foran en periode på fem til sju år der IT får nye og avgjørende roller i bedrifter og organisasjoner.

Det ble brukt kolossalt mange ord for å beskrive dette.

Stikkordet «digitalisering» gikk igjen for å beskrive prosesser som bedrifter og organisasjoner må eller vil gjennomgå. Slagordet «Leading in the digital world» ble hamret inn fra plenum og på foredrag for å beskrive IT-sjefenes og IT-avdelingenes nye rolle.

En bærende ide i dette er at IT står overfor en gullalder, forutsatt at ledende IT-folk vet å gripe anledningen. De som ikke gjør det, dømmer både sin arbeidsgiver og seg selv til en trøstesløs tilværelse på bakrommet.

I mindre samlinger av analytikere, IT-sjefer og medier poengterte Gartners folk at bedrifts-IT har nådd et stadium der det grunnleggende – plattformen så å si – er etablert og stabilt, og at alt det nye som skjer innen IT trekker i retning total fornyelse av bedriftens organisasjon og forretningsmodell.

Ingen liker ordet digitalisering. Men det brukes flittig, og må defineres, ikke minst av Peter Sondergaard.
Ingen liker ordet digitalisering. Men det brukes flittig, og må defineres, ikke minst av Peter Sondergaard. Bilde: Gartner Pictures

Gartner mener å ha belegg for dette ikke bare i analysen av aktuelle trender, men også i analysen av hva IT-sjefer føler er i ferd med å skje.

Budskapet til bedriften er at de må slutte å se på seg selv som IT-avdelingens kunde: Tiden er inne til å gjøre IT til selve bedriftens sjel. IT må ikke lenger betraktes som bedriftens tjener. IT er selve bedriften. Ledere uten IT-kunnskap har ingen framtid som ledere.

Budskapet til IT-sjefer og IT-folk er: Grip anledningen og ta makten. Ikke for maktens skyld, men for å frigjøre bedriftens potensial i den nye tid. Ikke vent på at de andre kommer med kravspesifikasjoner. Grip roret og hvis hva framtiden byr på og krever. Bedriften skal overleve og vokse. De som kan IT må være sitt ansvar bevisst.

Svært få synes egentlig at ordet «digitalisering» er spesielt egnet til å beskrive fenomenet. Men ingen har vunnet fram med noe alternativ.

Hovedinnleder Peter Sondergaard, Gartners kanskje fremste analytiker, hamret inn visjonen av næringslivet i 2020: Verdi- og forsyningskjedene er fullt ut digitalisert. Bedrifter lever på digital tid, og informasjon er den viktigste ressursen. Framgang vil komme av evnen til å gripe øyeblikkets muligheter. Konkurrentene vil være helt andre enn dem du ser i dag.

I denne visjonen får IT-sjefen fem kjerneoppgaver:

  • Sørge for en digital teknologiarkitektur
  • Sørge for en felles informasjonsarkitektur for hele bedriften
  • Mestre kybersikkerhet og -risiko
  • Etablere IT som industrialisert infrastruktur i økosystemet, i og utenfor egen organisasjon
  • Sørge for at bedriftsledelsen enes om felles digital lederskap

Sondergaard spår omfattende rystelser også i IT-verdenen.

– Vi ser at de ERP-kjempene sliter for å skape verdier. Det er ikke sikkert at Oracle, Cisco, Microsoft og så videre blir ledende i den digitaliserte industriøkonomien. IT og tele vokser raskere enn resten av økonomien. Tjenester vokser raskere enn produkter. Forbrukerteknologi vokser raskere enn bedriftsteknologi. Forbrukere investerer fire ganger mer i dingser enn bedriftene. 83 prosent av det de kjøper er mobiltelefoner, brett og ultramobile enheter, ikke pc-er. I dag er 80 prosent av datasentralers kapasitet viet private formål. Innen 2017 vil andelen ha falt til 65 prosent. Alle applikasjoner vil rettes mot mobile enheter. I 2020 vil halvparten av bedriftens innkjøp gå til leverandører du i dag ikke aner hvem er.

Et forvarsel på disse rystelsene er krisen Sondergaard mener å se i dagens IT-ledelse.

– Materiale vi har samlet inn tyder på at over halvparten av alle toppledere ønsker at IT skal levere mer. Men IT-sjefene forteller noe helt annet: Bare ti prosent av dem sier de har et leveranseproblem. Det er et stort misforhold, og det uttrykker en stor krise.

Sondergaard mener IT-sjefer må innse at ingen lenger kan vente på at IT gjennomfører en behovsanalyse. IT-sjefene som ikke griper timen, vil marginaliseres. De vil havne på bakrommet, mens andre ledere griper fatt i ny teknologi for å forandre bedriften.

Hung Lehung anviser tre nivåer for å gjenoppfinne forretningen.
Hung Lehung anviser tre nivåer for å gjenoppfinne forretningen. Bilde: Gartner Pictures

Visepresident og fellow i Gartner, Hung LeHong, angir tre nivåer for å «gjenoppfinne forretningen»: prosessor, modell og «øyeblikket» (moment).

Å fornye prosesser vil si å gjøre det samme som før, bare bedre.

Å fornye modellen er å finne nye kilder til inntjening. LeHong viser til Nike som ikke lenger bare utvikler og selger fottøy, men har også begynt å tjene penger på kundedialog rundt personlig trening (se for eksempel Nike + iPod).

Det tredje nivået, å gripe de nye øyeblikkene som digitaliseringen legger et grunnlag for, er vanskeligere å anskueliggjøre. LeHong viser til at hoteller ikke lenger konkurrerer mot hverandre, men mot tjenester som Airbnb, der folk fristes ikke bare av rom eller leiligheter, men også av overnatting i seilbåter eller villmark. Poenget er at man konkurrerer ikke mot samme type leverandør som en selv, men mot varer og tjenester som er disponible i øyeblikket. I tilfellet Airbnb kan disse være noen tasteklikk unna, og stilles til rådighet ikke av hotellkjeder men av digitalt organiserte privatpersoner.

En annen Gartner-topp, Dave Aron, poengterte både i plenum og i et eget møte med pressen, at «digitalisering» har ingen allmenn konkretisering. Hva det betyr er avhengig av bedrift, marked, kundeforhold og så videre.

– Digitalisering er forskjellig fra bedrift til bedrift. Det dreier seg ikke lenger som interne prosesser som er mer eller mindre like for alle, som tilfellet er med ERP, CRM og så videre. Hver bedrift må finne sin smak.

Dave Aron sier datavitenskap og sosialantropologi er to felter der IT-avdelinger må sørge for bedre kompetanse.
Dave Aron sier datavitenskap og sosialantropologi er to felter der IT-avdelinger må sørge for bedre kompetanse. Bilde: Gartner Pictures

Aron anbefaler å «lede i to hastigheter». I praksis betyr dette å skille skarpt mellom innsats for løpende drift og innsats for fornyelse.

– IT-sjefer må slutte å bruke 80 prosent av sin tid på løpende drift. De må begynne å vie 80 prosent av sin tid til fornyelse. Fornyelse krever en helt annen tilnærming enn drift. Trekk inn de mange. Arbeid med små oppstartbedrifter. Sørg for digitale ferdigheter. Tenk enkel administrasjon og hent folk fra flere fagområder, sa han i plenum.

Han ble utfordret på dette i møtet med fagpressen. Krever ikke anbefalingen hans nye ferdigheter?

– Det er fire typer ferdigheter som bedrifter trenger i dag for å lykkes med digitalisering. Disse er: datavitenskap, digital design, sosialantropologi og evnen til å forholde seg til oppstartbedrifter, svarer Aron.

Aron mener datavitenskap («data science») må framheves som nytt fagområde, atskilt fra dagens informatikk («computer science»).

– Datavitenskap handler om to områder. Det første omfatter statistikk, algoritmer og avanserte metoder for dataanalyse. Det andre dreier seg om metoder for å løse problemer gjennom distribuert databehandling, slik for eksempel Cern gjør i dag. Det er noen universiteter og høyskoler som i dag tilbyr utdanning i datavitenskap.

Kunnskap innen sosialantropologi mener Aron er påkrevet for å sikre at det digitale framstår som menneskelig. Digital samhandling krever tillit. Datasystemet må oppføre seg pent og opptre rettvis. Det må tilfredsstille folks forventninger om rettskaffenhet.

Hva skjer hvis IT-sjefer og andre ledere ikke «griper timen»?

– De går glipp av en lysende framtid. Vi tror mange nok vil «se lyset». Vi Gartner vil i hvert fall gjøre vårt for å gi dem sjansen til å se.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.