IT-stiftelse vil bli samhandlingens ledestjerne

Under det nye navnet NorStella, skal Norsk Edipro bli et samlende kompetansesenter for bedrifter som arbeider med elektronisk samhandling.

Den private, brukerstyrte stiftelsen Norsk Edipro ble etablert 1. januar 1994 for å "fremme bruken av elektronisk handel og forretningsdrift, samt forenklede prosedyrer i næringslivet og mellom næringslivet og den offentlige forvaltning." Fra årsskiftet legges strategien om, til å bli et "samlende og ledende kompetansesenter for bedrifter som arbeider med elektronisk samhandling."

Omleggingen medfører at navnet endres til NorStella, inspirert av stjernen Stella Polaris, her i landet også kjent som Nordstjernen, himmelens pålitelige orienteringspunkt for mange generasjoner sjøfarere og vandrere.

Stiftelsen deltar i internasjonale organer for teknologiske standarder innen samhandling bedrifter i mellom, og vil ta på seg å veilede norske bedrifter i alt som har med elektronisk samhandling å gjøre.

- For 2003 vil våre to viktigste oppgaver være å anvende beskrivelsesteknikken bak "Åpen Infrastruktur"-prosjektet til konkrete bransjeorientert prosjekter, samt å utarbeide en Samtrafikk-avtale mellom leverandører av markedsplasser/portaler, sier administrerende direktør Arild Haraldsen (som ukentlig skriver kommentarer for digi.no)

Stiftelsens hjemmeside som gjøres til portal for faglig informasjon om elektronisk samhandling.

Det er innkalt til årsmøte 17. desember for å gjøre de formelle vedtakene strategiendringen krever. Vedtakene skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2003.

Til toppen