IT-stillinger er mest populære

Blant de største jobbsøkertjenestene på Internett, er det data- og IT-stillinger som får flest oppslag. En annen tendens er at aktive nettbrukere er ressurssterke mennesker.

Blant de største jobbsøkertjenestene på Internett, er det data- og IT-stillinger som får flest oppslag. En annen tendens er at aktive nettbrukere er ressurssterke mennesker.

Kandidatansvarlig i Jobline, Stein-Erik Myhre, forteller at det er trainee-stillinger som for tiden er de mest populære blant jobbsøkerne. Dette fordi brukergruppen har en gjennomsnittsalder på 29 - det vil si nyuteksaminerte med lang utdannelse, eller relativt nyutdannet, med noen års erfaring.

- Trainee-stillinger for økonomi og teknikk-kandidater, særlig innen større internasjonale bedrifter, er svært populære, spesielt blant avgangsstudenter, ifølge Myhre.

Han forteller videre at dette støttes av undersøkelser utført av blant annet Universum i "Norwegian Graduate Survey", som konkluderer med at norske avgangstudenter på økonomi- og ingeniørhøyskoler/-universiteter vil inn i store norske selskaper der de har muligheten til å jobbe internasjonalt - for eksempel Statoil, Telenor eller Norsk Hydro.

Jobline henvender seg til fire yrkesgrupper; økonomi, teknikk, marked og data/IT. Tjenestens stillingsannonser som ligger ute fra to til fire uker, har i snitt mellom 200 og 400 lesere. På det meste har enkelte stillinger over 1500 lesere.

- For arbeidsgiveren er det viktigste å få en kvalitativ og god søkermasse hvorfra en kan velge den rette til jobben. At de beste jobbsøkerne finnes på Internett er noe stadig flere personalsjefer og rekrutteringsfirmaer oppdager, sier Myhre til digi.no.

Han legger til at jobbsøkertjenester på nett er blitt et viktig element i "marketing mixen" sammen med tradisjonelle avisannonser, når en skal nå ut til de rette kandidatene.

- Hvor mange av Joblines brukere som sender inn en søknad eller hvem som får jobben, har dessverre ikke Jobline noe statistikk på. Et ansettelsesforhold er som oftest en konfidensiell sak mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker og selv om vi vet at mange kandidater har fått sin jobb gjennom Jobline har vi ikke noe dokumenterte tall på dette, forteller Myhre. Det samme gjelder for jobbsøkertjenestene Jobshop og FINN.

Tele- og IT-stillinger har meget bra besøk. Myhre synes ikke dette er overraskende, ettersom dette er kandidater som er mye på nettet. Likevel vil mange IT-bedrifter ha systemutviklere med tre-fire års erfaring. Disse systemutviklerne er det foreløpig få av, så de er veldig ettertraktet.

Myhre forteller også at innenfor marked, er alltid media og informasjonstillinger populære. Salgsstillinger avhenger ofte av om det er begynnerjobber som telefonselger, eller stillinger som krever mer erfaring ("key account managers" og liknende).

Også Erlend Willumsen i Jobshop bekrefter overfor digi.no at det er stillinger innenfor data og IT som får flest oppslag. Dette henger sammen med at det fremdeles er flest IT-folk som bruker Internett til å orientere seg i arbeidsmarkedet.

- Likevel har vi merket en tendens til at flere og flere grupper bruker nettet i dag. For to år siden var det en mye mer homogen gruppe enn nå, sier Willumsen.

Mange av de som legger inn sin CV i CV-shop ønsker stillinger innen salg, økonomi og administrasjon. Willumsen forteller at det var over 5000 CV-er i basen ved årsskiftet, og i løpet av fjoråret kom det omlag 1500 forespørsler fra arbeidsgivere som ønsket kontakt med de som hadde lagt inn sin CV. Han legger til at 70 prosent av disse svarte ja til å ta kontakt med arbeidsgiverne.

- Vi hentet vår egen salgssjef, Gunnar Dolva, fra CV-basen vår, sier en fornøyd Willumsen.

Totalt lyste Jobshop ut i overkant av 20.000 stillinger i 1998. Av disse var mellom 12 og 15 prosent rene IT-stillinger, 30 prosent var innen salg, økonomi og administrasjon, men også mange av disse var IT-relaterte stillinger. Grunnet en avtale med Oslo kommune, var 35 prosent av de utlyste stillingene innenfor helse og undervisning.

Willumsen sier at Jobshop har fått mange positive tilbakemeldinger fra annonsører. - Ett firma rekrutterte 40 IT-konsulenter gjennom denne tjenesten. Vi fikk takkebrev fra det firmaet, avslutter han.

Henning Dahl, assisterende direktør for elektroniske medier i Aftenposten, kommer med følgende konklusjon; de bransjene som er mest aktive på Internett, er også de mest aktive brukerne av jobbsøketjenester på Internett.

- Vår erfaring er at de som bruker nettet aktivt i yrkesgruppen sin, også bruker nettet aktivt i en jobbsøkersituasjon. Disse yrkesgruppene er blant annet journalister, mediafolk, reklamefolk og akademikere, sier Dahl.

- Vi vet fra diverse Gallup-målinger at de som er aktive på Internett er ressurssterke mennesker; de har høyere gjennomsnittsinntekt og utdannelse enn resten av befolkningen. Internett-bruk er også et by- eller storbyfenomen, opplyser Dahl.

En stor del av FINNs brukere er nordmenn i utlandet. Både folk som jobber og studerer utenlands, bruker tjenesten til å holde seg oppdatert på arbeidsmarkedet i Norge.

Dahl forteller også at entydige tilbakemeldinger fra annonsører er at nettet er ustabilt som rekrutteringskanal. Noen ganger får annonsørende overraskende gode tilbakemeldinger, og andre ganger overraskende dårlige.

- Jeg tror det kan skyldes at den totale nett-trafikken ikke er så stor ennå, sier Dahl. Han legger til at de fleste annonsører kombinerer avis og Internett, fordi de ikke stoler på nettet alene.

Til toppen