IT-stipend til å bygge opp egen forskergruppe

Forsker Anders Logg ved Simula Research Laboratory har fått et stort stipend for å bygge egen forskergruppe.

Norges forskningsråd vedtok i 2003 å etablere den nye ordningen Yngre fremragende forskere (YFF). Formålet er å gi yngre, talentfulle forskere innenfor alle fagområder ekstra gode rammevilkår, slik at de kan nå internasjonal toppklasse.

Forsker Anders Logg ved Simula Research Laboratory er en av 20 unge forskere som nå har fått et stort stipend fra Norges forskningsråd for å bygge opp en egen forskergruppe.

Logg jobber med den beregningsorienterte matematikkens parallell til den industrielle revolusjonen: Utviklingen av et dataprogram som skal automatisere utviklingen av andre programmer.

YFF-tildelingene henger meget høyt, og ved den første tildelingen i 2004 ble 26 unge forskere utpekt blant hele 217 søkere. Simula fikk også den gangen en bevilgning, nemlig til Joakim Sundnes som nå er assisterende direktør.

Den andre YFF-tildelingen fra Forskningsrådet er nå klar, og Anders Logg ved Simula er en av de 20 forskere som er utvalgt blant 185 søknader. Tildelingen betyr at Logg får anledning til å etablere en forskergruppe med fire-fem medlemmer over en fireårsperiode.

Anders Logg har allerede startet det internasjonale prosjektet FEniCS, som handler om å utvikle et program som automatisk skal kunne generere andre programmer. – Dette skal løse et problem vi alltid har hatt innen Scientific Computing, hvor vi veldig ofte har bruk for å oversette differensiallikninger til dataprogrammer og maskinkode. Tidligere var det slik at hver eneste differensiallikning måtte oversettes til et eget dataprogram, og hver forskergruppe har i prinsippet hatt sitt eget program som har vært utviklet over mange år.

FEniCS handler om å utvikle et program som automatiserer trinnet fra differensiallikning til dataprogram, forteller Logg. Hvis man vil bruke en metafor fra bilindustrien, skal FEniCS utvikle en fabrikk som konstruerer bilfabrikker med utgangspunkt i arbeidstegninger for hver enkelt produsents biler.

FEniCS er allerede godt i gang gjennom et nettverk av europeiske og amerikanske forskere. Bevilgningen fra YFF skal brukes til å utvikle en viktig komponent som har manglet hittil, nemlig feilkontroll.

– Løsningen som kommer ut av et automatisk program vil aldri være helt eksakt, og derfor er det viktig å passe på at løsningen ligger innenfor definerte feilmarginer. I tillegg til det internasjonale FEniCS-prosjektet som utvikler en ny programmeringsmetode, skal vi altså bygge opp en forskergruppe ved Simula for å kvalitetssikre metoden med tanke på feilmarginer, forteller Logg.

Les mer om: