IT-studenter «gis» til næringslivet

Pilotprosjekt med studenter i bedrift.

IT-studenter «gis» til næringslivet

Pilotprosjekt med studenter i bedrift.

Høgskolen i Gjøvik (HiG) kan bli en spydspiss innen norsk IT-sikkerhetsutdannelse. Våren 2010 uteksaminerer Høgskolen i Gjøvik (HiG) 20 mastere i informasjonssikkerhet. «gis»

I tillegg tilbys fire grunnutdanninger på bacheolornivå innen drift av nettverk og datasystemer, ingeniørfag - data, informasjonssikkerhet og programvareutvikling.

Nå vil høgskolen knytte studiene tettere opp mot næringslivet og starter pilotprosjektet

«Student i bedrift».

Studenter tilbys praksis hos relevante bedrifter i form av sommer- eller deltidsjobb mens de studerer. Praksis gjennomføres ved å utplassere studentene hos bedrifter i to måneder i perioden juni til august.

Dette vil være en sommerjobb som har relevans i forhold til studentens studier.

- Vi ønsker å se hvordan næringslivet kan ha nytte av studenter samtidig som studenter får arbeidserfaring, forteller prosjektleder Knut Ladegård til digi.no.

I første omgang vil tilbudet skje i en liten målestokk og rette seg mot IT-bedrifter på Østlandet.

- Vi ser for oss at en slik utplassering er aktuell for bachelor- og masterstudenter som skal begynne på sitt siste studieår, sier Ladegård.

Dersom sommeren passer dårlig er det også mulig at studentene tilbringer en til to dager i uken hos bedriften i løpet av høstsemesteret.

Det er en målsetning at studentene i løpet av tiden i bedrift finner en hoved-/masteroppgave som gjennomføres i løpet av det kommende vårsemesteret.

Høgskolen i Gjøvik (HiG) har blant mange blitt oppfattet som en traust fagskole som utdanner sykepleiere og ingenører.

I dag er den noe langt mer, noe førsteamanuensis og dr. scient Erik Hjelmås har vært med på å forme. Han har vært ildsjelen i å få godkjent Høgskolen i Gjøviks doktorgradsstudie (PhD) i informasjonssikkerhet.

Høgskolen i Gjøvik (HIG) har nå både bachelor- og masterutdanning innen informasjonssikkerhet. I tillegg til helsefag har høgskolen i underkant av 2.000 studenter. I år starter det første kullet med doktorgradstudenter.

Siste semester skal alle studentene gjennomføre sin masteroppgave. Det er HiGs ambisjon at de fleste av disse oppgave skrives på oppdrag fra næringslivet.

Til toppen