IT-studenter skyter opp egen satellitt

IT-studenter ved Høyskolen i Narvik (HiN) har bygget sin egen satellitt, oppkalt etter høyskolen.

Her monteres studentsatellitten NCube-1. Foto: Bjørn Pedersen/NTNU
Her monteres studentsatellitten NCube-1. Foto: Bjørn Pedersen/NTNU

IT-studenter ved Høyskolen i Narvik (HiN) har bygget sin egen satellitt, oppkalt etter høyskolen.

Studenter ved Høyskolen i Narvik fra har bygget sin egen satellitt. Prosjektet involverer rundt 30 studenter fra flere ulike fagretninger ved Høyskolen i Narvik. Studenter innenfor satellitt-teknologi, datateknologi, elektronikk og mekanikk, har jobbet med HiNCube siden februar 2006.

Studentsatellitten heter HiNCube, etter Høyskolen i Narvik. HiNCube har mulighet til å bli med opp i rommet på jomfruturen til bæreraketten Vega.

Vega er den europeiske romorganisasjonen ESAs nye bærerakett for små og mellomstore nyttelaster. Den første oppskytingen skal etter planen skje i 2009 fra rombasen i Kourou i Fransk Guyana.

Ni små satellitter bygget av studenter fra hele Europa har blitt tatt ut til å skytes opp på den aller første turen. Norske HiNCube står som reserve og blir med om noen av de andre satellittene ikke leveres.

Her monteres studentsatellitten NCube-1. Foto: Bjørn Pedersen/NTNU
Her monteres studentsatellitten NCube-1. Foto: Bjørn Pedersen/NTNU

Studentene i Narvik har allerede vært på workshop sammen med de andre gruppene som bygger satellitter. På workshopen fikk de tilbakemelding og spørsmål til arbeidet sitt fra ESAs spesialister for å forbedre satellittene.

- HiNCube skal være ferdig 1. oktober 2008, sier Espen Oland, leder for prosjektet ved Høyskolen i Narvik. Da leverer studentene satellitten til ESA.

Blir HiNCube med i Vega, får en del av studentene være med på forberedelsene før oppskytingen.

- Da får vi jobbe i sterile rom sammen med ESAs oppskytingseksperter, utføre de aller siste testene og overvære selve oppskytingen på Kourou, sier Oland.

Den lille satellitten skal opp i lav jordbane og ta digitale fargebilder av jorda. Den skal kunne skille mellom hav og land og vise at studentene har bygget en satellitt som fungerer i rommet.

HiNCube er bare ti centimeter høy, ti centimeter bred, og veier mindre enn ett kilo

Det er en internasjonal standard for studentsatellitter. Dimensjonene er små fordi satellittene skal være billige og raske å utvikle.

- En liten satellitt gir likevel de samme utfordringene som en stor satellitt, sier Oland.

- Det føles veldig stort å få se at arbeidet vårt har resultert i et håndfast produkt, sier Oland. Ved å bygge satellitten gjør vi det vi har lært her på skolen om til noe helt konkret. Det har vært en utrolig verdifull erfaring.

HiNCube er en del av det nasjonale studentsatellittprogrammet ANSAT. Nasjonalt senter for somrelatert opplæring (NAROM) har ansvaret for programmet i samarbeid med Andøya Rakettskytefelt. Prosjektet finansieres hovedsakelig av Norsk Romsenter.

- Etter de første studentsatellittene, NCube-1 og 2, så vi at studentene fikk mange verdifulle erfaringer med å jobbe på satellitter, sier Jøran Antonsen ved NAROM, prosjektleder for programmet. - Vi ønsket derfor å gå videre med nye satellittprosjekter.

Vega er den europeiske romorganisasjonen ESAs nye bærerakett. Den første oppskytingen skal skje i 2009. Illustrasjon: ESA

Dermed ble satellittprogrammet ANSAT startet. Målet er å bygge og få opp i rommet tre til fire studentsatellitter i løpet av programperioden 2007 til 2011.

- Ved å bygge satellitter tilegner studentene seg kunnskap og erfaring som kan anvendes på mange andre spesielle områder enn romfart, sier Antonsen.

Studentene får direkte erfaring i å planlegge, lede og utføre et stort prosjekt. De lærer å arbeide sammen i grupper og å utveksle informasjon med andre som jobber med liknende systemer.

Dessuten kan kompetansen og teknologien studentene oppnår brukes til mye mer enn satellitter.

Blir HiNCube ikke med på den første Vega-turen, er studentene i Narvik lovet oppskyting på et senere tidspunkt.

Til toppen