IT-studier er upopulært også i England

IT-bransjen skriker etter folk, men trøsten er at studentene ikke bare sier nei i Norge.

I likhet med Norge, raser tallet på antall IT-studenter også i England. Opptaket av studenter til IT-relaterte høyskoler og universiteter har nesten blitt halvert på fire år, og gått fra 27.000 i 2001 til 14.700 i 2005, skriver Silicon.com.

Richard Pettinger, ansvarlig for utdanning i ledelse på University College London, mener at ettersom alle ungdom i dag må forholde seg til IT, uavhengig av studievalg, er en IT-relatert utdannelse ikke lenger så opplagt å velge.

Han mener universitetene har en jobb å gjøre med å forklare ungdom hva en IT-utdannelse kan gi i framtiden og hvor stort faktisk behovet for IT-kompetanse vil være.

Den britiske IT-sektoren forventes å vokse fra fem til åtte ganger så mye som det en tradisjonell næring vil vokse. Samtidig velger bare tre av ti innen teknologiorienterte yrker, å utdanne seg innen IT.

Les mer om:
;