Skat

IT-systemene fra 60-tallet er i så dårlig stand at de risikerer å gå glipp av milliarder i skatteinntekter


Danmarks skatteminister Karsten Lauritzen under et  folkemøtet i Allinge på Bornholm i 2017.
Danmarks skatteminister Karsten Lauritzen under et folkemøtet i Allinge på Bornholm i 2017. (Foto: News Oresund)


70 av IT-systemene i den danske skatteetaten er så gamle at de må skrotes. Prisen for utskiftingen er ventet å koste rundt ti milliarder kroner. Det skriver Politiken

En dansk arbeidsgruppe konkluderer med at Skats IT-systemer er så gamle at de må erstattes fort som fy. Det eldste systemet Skat bruker er fra 60-tallet. 

Kan ikke vente

– Utskiftingen kan ikke utsettes noe lenger. Disse systemene er så gamle at det er vanskelig å finne reservedeler.

– Moderniseringen påbegynnes nå, men vi må lage en langsiktig investeringsplan, sier utvalgsmedlem Lilian Mogensen til den danske avisen Politiken. 

Den danske skatteetaten har i lengre tid vært preget av skandaler.

200 systemer

Ekspertgruppen som har tittet på IT-systemene i den danske etaten har til sammen gått igjennom rundt 200 systemer. Arbeidsgruppen er et samarbeid mellom Finans- og Skatteministeriet.

De 70 systemene som må byttes ut er svært kritiske for den danske statskassa. 

Systemene krever årlig inn skatter for 800 milliarder kroner. 

15 år å gjennomføre

Moderniseringen av disse systemene vil ta opp mot 15 år. 

– Det er upopulært å bruke penger på IT-systemer som allerede fungerer, men politikerne må forstå at det er svært nødvendig, sier Mogensen.

Selv om prosjektet vil koste anslagsvis ti milliarder å gjennomføre, har den danske regjeringen bare satt av 600 millioner kroner til moderniseringen i statsbudsjettet i førsteomgang. 

Risikerer å gå glipp av inntekter

Disse pengene skal brukes over en fireårsperiode. 

– Mange av systemene har utspring fra 60- og 70-tallet, og representerer et teknologisk etterslep som vi er nødt til å rette opp i nå, sier skatteminister Karsten Lauritzen i danske Venstre til Politiken. 

Ministeren avviser at plattformene som brukes er for dårlige for dagens krav, men innrømmer at noe må gjøres.

– Enten må vi bruke masse penger på å modernisere, eller så risikerer vi i ytterste konsekvens at noen av systemene bryter sammen eller blir utsatt for hacking.

– Resultatet vil i så fall være at vi ikke kan hente inn viktige skatteinntekter, konstaterer ministeren til den danske avisen.

Kommentarer (19)

Kommentarer (19)
Til toppen