BEDRIFTSTEKNOLOGI

IT-systemer får skylden for børskaos

Programvare som kjøper og selger skaper problemer i USA.

Verdier for 1000 milliarder dollar holdt på å gå tapt på grunn av ustabilt samspill mellom en rekke IT-systemer, innført etter nye regler som kom i 2005.
Verdier for 1000 milliarder dollar holdt på å gå tapt på grunn av ustabilt samspill mellom en rekke IT-systemer, innført etter nye regler som kom i 2005. Bilde: bluepoetje, stock.xchng
10. mai 2010 - 11:50

Granskninger de siste dagene skal ha gjort det helt klart at fingertrøbbel ikke har noen part i børskaoset i USA torsdag. Ryktet om at en mekler tastet «milliarder» i stedet for «millioner», er avvist. Kaoset førte blant annet til at det solide IT-selskapet Accenture på noen minutter opplevde et kursfall fra 42 dollar til 0,01 dollar. Børsene er siden blitt enige om å nulle de mest avvikende transaksjonene. Hadde de ikke karet seg opp fra lavmålet, ville verdier for 1000 milliarder dollar – mer enn det nye krisefondet som EU vedtok i helgen – gått tapt.

    Les også:

Det myndighetene, først og fremst USAs finanstilsyn SEC (Securities and Exchange Commission), har i fokus nå, er om samspillet mellom IT-systemene som automatisk kjøper og selger aksjer til hverandre, kan ha gjort børsene grunnleggende ustabile.

SEC kan ha grunn til å frykte at de fungerte som trollmannens læregutt da de i 2005 innførte nye regler for børshandel i USA, kalt Regulation NMS (NMS står for National Market System).

Hensikten med det nye systemet var å få felles regler for alle børser, sikre at en aksje alltid ble solgt der prisen var best, senke kostnadene innen handel med verdipapirer ved å oppmuntre til mer utstrakt bruk av elektronisk handel, og innføre nye regler for å fremme konkurransen mellom børsene.

SEC har lenge vært klar over at de ikke har tilstrekkelig styring med verdipapirhandelen slik den har utviklet seg de siste årene. Det var et sentralt tema i redegjørelsen som SECs styreformann Mary Schapiro leverte til kongressen i slutten av april.

Schapiro la for øvrig også vekt på hvordan det føderale organet SEC er blitt svekket de siste tjue årene, både når det gjelder budsjett og bemanning, trass i at handelen med verdipapirer har økt eksponentielt de siste tjue årene: Volumet er blitt over 25 ganger så stort, og på en gjennomsnittlig dag handles det for 245 milliarder dollar.

Siden 2003, da arbeidet med å utforme Regulation NMS var i sin spede begynnelse, har tallet på registrerte investeringsrådgivere i USA økt med 49 prosent, mens kapitalen de forvalter har økt med 57 prosent, til 33 tusen milliarder dollar.

Regulation NMS har ført til enorme endringer. Den har blant annet smadret handelsdominansen til den tidligere nærmest allmektige New York-børsen NYSE (New York Stock Exchange, som drives av selskapet NYSE Euronext).

NYSEs andelen av handelen i NYSE-noterte aksjer har de siste årene falt fra 80 prosent til 30 prosent, ifølge Wall Street Journal. Regulation NMS har gjort det mulig for andre børser, ikke bare Nasdaq (drevet av selskapet Nasdaq OMS), men også nye, helelektroniske aktører som BATS Global Markets, Direct Edge og Tradebot Systems, å ta markedsandeler. Helautomatisk handel står nå for to tredeler av den samlede transaksjonsmengde.

I dette ligger flere kilder til ustabilitet.

Det er ingen regulering, og heller ingen regler for hvordan programmer for automatisk kjøp og salg av aksjer skal oppføre seg, verken i samspill med hverandre, eller ved unormale svingninger i markedet. Mye av konkurransen mellom børsene dreier seg om hvem som har de raskeste systemene, og som følgelig er best i stand til å være først ute med å selge i fallende marked, og kjøpe når en aksje er i ferd med å stige. I de nyeste systemene til Nasdaq, måles transaksjonstider i nanosekunder.

Børsenes IT-systemer dreier seg ikke bare om ordninger for automatisk kjøp og salg, eller for vanlig elektronisk handel med verdipapirer. Noen av systemene overvåker den løpende handelen, og har som formål å virke regulerende. Noen utløses automatisk, andre kan iverksettes manuelt.

Da NYSE skulle implementere Regulation NMS, var de alene om å innføre en mulighet til helt å sette alle elektroniske systemer ut av spill og la erfarne meklere overta i situasjoner der det er påkrevet å hindre markedet fra å løpe løpsk.

Lekkasjer til amerikansk og britisk finanspresse fra de pågående granskningene etter kaoset sist torsdag, tyder på at NYSE gikk til dette drastiske skrittet i litt over et par minutter, uten at det virket. De erfarne meklerne kunne ikke hamle opp med de langt raskere automatiske systemene i de andre børsene, som fortsatte å kjøpe og selge.

Det er nå en utbredt oppfatning at NYSEs manuelle drift kunne ha hatt sin virkning for noen år siden, da denne børsen hadde tilnærmet monopol på handelen i USAs viktigste aksjer. Med en markedsandel på bare 30 prosent, må ekstraordinære tiltak koordineres med konkurrenter som Nasdaq, BAT og Direct Edge.

I dag er slike tiltak nærmest umulige. De krever dessuten at SEC og andre myndigheter reviderer sine regler.

Den pågående granskingen skal ellers ha brakt på det rene at en mulig utløsende årsak til kaoset torsdag kan ha vært en større salgsordre på en av USAs mest stabile aksjer, Procter & Gamble. Hvor ordren kom fra, eller hvor stor den var, skal fortsatt være i det blå.

Det er derimot klart at aksjen plutselig og uten forvarsel stupte med 35 prosent. Det er også klart at på ett tidspunkt mens NYSE hadde slått av all elektronisk handel, ble Procter & Gamble-aksjen handlet manuelt for nærmere 56 dollar på NYSE, og for 39,37 dollar på Nasdaq. I et miljø dominert av handelsprogrammer som automatisk leter opp den best tilgjengelige kjøpsprisen, sier det seg selv at den høye kursen satt av NYSEs erfarne meklere ikke kunne føre til så mange salg. Likevel tok børsen seg opp etter det verste fallet, og Procter & Gamble vant igjen alt det tapte.

Fra eksperthold har det foreløpig kommet fram to ideer kan bidra til å hindre en gjentakelse av kaoset.

Det ene er en felles utløsermekanisme som sikrer at all handel i en gitt aksje opphører samtidig i alle børser ved en unormal bevegelse. Det krever at felles kriterier utarbeides av myndighetene og børsene i fellesskap, og at myndighetene har anledning til å kontrollere at de faktisk innarbeides i IT-systemene som børsene styres etter.

Den ideen er døpt «universal, single name circuit breaker».

Den andre ideen er at det ikke skal være mulig å plassere salgsordre uten å angi en nedre prisgrense. Et bidrag til de kraftige kursfallene til Procter & Gamble og Accenture skal ha vært en flom av salgsordre i en situasjon der det praktisk talt ikke fantes kjøpsordre. Etter hvert som kursen falt, utløste det flere og flere nye, automatisk genererte salgsordre for å begrense innehavernes tap. Siden det fortsatt ikke fantes kjøpere, havnet Accenture-kursen i null.

En pålagt angivelse av en minimumspris ville bidratt til å bremse kursfallet, mens en «circuit breaker» ville stanset all videre handel med aksjen, tror ekspertene.

I helgen ble børskaoset løftet opp på et politisk plan.

President Barack Obama måtte forsikre offentligheten at myndighetene vurderer hendelsen med tanke på å hindre en gjentakelse.

SEC innkalte NYSE, Nasdaq, BAT og Direct Edge til drøftinger i USAs hovedstad Washington i dag, med tanke på nye regler for elektronisk aksjehandel og børsenes IT-systemer.

Fredag anklaget NYSE og Nasdaq hverandre for å ha ansvar for børskaoset torsdag. NYSE mener det var galt av Nasdaq ikke å innstille handelen, mens Nasdaq sa det var uansvarlig av NYSE å stanse handelen med en håndfull aksjer i hele 90 sekunder.

I forkant av møtet med SEC har begge lovet å samarbeide, også med hverandre og de øvrige konkurrentene.

I senatet har nøkkelpersoner allerede sunget ut mot «uakseptable følger av programvarefeil», som det heter i et brev sendt til Christopher Dodd, formann i senatets bankkomite, fra senatorene Ted Kaufman og Mark Warner, begge demokrater, fra henholdsvis Delaware og Virginia.

I et avisintervju uttrykte Kaufman seg slik:

– Det er et problem med denne ufattelige veksten i ny teknologi, og ingen vet hva som pågår. Dette er en vekker.

Til CBS News sa Dodd følgende:

– Det vi opplever er at finans skiller seg fra den virkelige økonomien. Det er et kasinomiljø som dukker opp i markedene våre. Det gjenspeiler ikke det som skjer i den virkelige økonomien.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.