IT tilbake på sporet

Tirsdagens og onsdagens korreksjon i IT-aksjene ble raskt hentet inn torsdag og fredag. De sterkeste aksjene steg, mens mer marginale selskap ser verdier i fortsatt fall.

Tirsdagens og onsdagens korreksjon i IT-aksjene ble raskt hentet inn torsdag og fredag. De sterkeste aksjene steg, mens mer marginale selskap ser verdier i fortsatt fall.

Denne uken ser det ut til at det først og fremst har vært kronekurs, renter og olje som har beveget børsen og IT-aksjene. Onsdagens "samba-fall" - om det nå påvirket IT-aksjene i det hele tatt - tillegges ikke vekt i dagens marked.

Dermed fortsetter trenden fra i høst; uten selskapspesifikke nyheter og med begrenset risikovilje er det stort sett makrovariablene som driver IT-indeksen. Hva angår Brasil, ser det ut til at en fremdeles ikke avklart situasjon tas med meget stor ro i aksjemarkedene. Det er noe spesielt, all den tid en krise i Brasil trolig vil påvirke hele Sør-Amerika og sannsynligvis også påvirke hvor raskt Asia kan komme på bena igjen. Spesielt er det også fordi svekket vekst i Sør-Amerika i stor grad påvirker USAs økonomi.

Så langt har likevel aksjemarkedene verden over - relativt sett - ikke reagert veldig negativt på uroen i Brasil. Skeptikere kan peke på at det tok tid før markedene tok inn over seg Asia-krisen, mens optimister kan peke på sannsynligheten for at man er bedre forberedt på å takle finansiell ustabilitet nå enn man var for halvannet år siden.

For IT-aksjene har de fleste kommentatorer konkludert med at det ikke vil være naturlig å vente noen "samba-effekt" for IT-sektoren internasjonalt. Ett forbehold må da tas - at problemene i Brasil ikke påvirker USAs økonomisk utvikling.

En kursutvikling som vekker noe oppmerksomhet sett i lys av Brasil-problemene, er stigningen i kursen på Neras aksjer. Selskapet er betydelig eksponert for endringer i regionen, men steg likevel både torsdag og fredag. En spekulasjon kan være at deler av markedet har hørt rykter om at det omsider skjer noe med eiersituasjonen i de ulike delene av Nera. digi.no har ikke hørt slike rykter, men vi kan ikke se andre logiske forklaringer på kursutviklingen.

Fredag så vi forøvrig også den første resultatpregede saken, da TDN Finans intervjuet Erik Normann i Tandberg Data og konkluderte med at selskapet ser en fortsatt jevn og god utvikling. Artikkelen var foranlediget av at Tandberg Data har fremskyndet sin resultatpresentasjon. Du finner en oversikt over resultat-datoene her. Det begynner å bygge seg opp forventninger til Tandberg Datas satsing på DLT fra Quantum. Disse forventningene underbygges av gode tall fra teknologipartneren Overland Data. Kursen på Tandberg Data steg fredag med 7,6 prosent.

Til toppen