IT-topper valgt inn i IKT-Norges styre

Det nye styret i IKT-Norge er tungt sammensatt av IT-topper.

Det nye styret i IKT-Norge er tungt sammensatt av IT-topper.

Endre Rangnes i EDB Business Partner fortsetter som styreleder. Han får frisk tilskudd i styret som nå består av konsernsjef Øystein Moan i Visma, administrerende direktør Frode Haugli i HP, administrerende direktør Irene Wara i Component Software og administrernde direktør Nils Øveraas i Accenture.

Det nye styre manifesterer IKT-Norges rolle som næringens fremste talerør og pådriver. IT-Norge samler seg om IKT-Norge som sin interesseorganisasjon. Næringen står foran mange utfordringer og næringen ser mer enn noen gang behovet for at man står samlet.

IKT-Norges medlemmer representerer en omsetning på 130 milliarder kroner. Organisasjonen har i dag 320 medlemsbedrifter og representerer en bransje som er Norges tredje største næring i henhold til Statistisk sentralbyrå.

IKT-Norge har tatt Landsmøtevedtaket i Den norske Dataforening til etterretning og finner det klokt at man ikke rusher en sammenslåing mellom de to foreningene. Foreningen ønsker å samarbeide med brukersiden, men ser ikke noe konkret behov for å ta denne diskusjonen opp igjen i sine styrende organer.

Det nyvalgte styret i IKT-Norge består av

Styreleder: Adm.direktør Endre Rangnes, EDB ASA

Grethe Viksaas, Basefarm AS

Eilert Hanoa, Mamut ASA

Morten Karlsen Sørby, Telenor Norge

Frode Haugli, Hewlett-Packard Norge AS (ny)

Øystein Moan, Visma ASA (ny)

Irene Anita Wara, Component Software AS

Bernt Gausen, DataPower Norge AS

Bjørn Boberg, Pharos DA

Øyvind Myhre, Høyseter AS

Mona Westrum, Cisco Systems Norway AS

Geir Olav Nistad, ErgoIntegration AS (ny)

Nils Øveraas, Accenture ANS (ny)

Jan Einar Bringedal, FIRM AS (ny)

Even Fossen, Making Waves AS (ny)

Hege Skryseth, Microsoft Norge AS (ny)

Til toppen