IT toppet børsen i august

Mens totalindeksen falt med 1 prosent i august, opplevde IT-indeksen en oppgang på 5,6 prosent. Inkluderer man Netcom okkuperer IT-selskapene de 8 første plassene på børsvinnerlisten for august.

Mens totalindeksen falt med 1 prosent i august, opplevde IT-indeksen en oppgang på 5,6 prosent. Inkluderer man Netcom okkuperer IT-selskapene de 8 første plassene på børsvinnerlisten for august.

August ble en svært god måned for IT selskapene, i motsetning til Oslo Børs forøvrig. Oslo Børs´ IT-indeks viste en oppgang på 5,6 prosent, og dette er svært godt tatt i betraktning at totalindeksen sank med én prosent i samme periode. Mye av den samme trenden synes også å vise seg i USA. Her opplevde Dow Jones-indeksen et kraftig fall på 7,3 prosent, mens IT indeksen mer eller mindre holdt seg flytende og falt med beskjedne 0,4 prosent.

Mye av oppgangen for IT kom i begynnelsen av måneden, før totalindeksen nådde sin siste toppnotering på 1.332,17 punkter den 7. august. Etter dette gikk det jevnt nedover med totalindeksen, mens IT-indeksen i hele august har vært mer ustabil og nådde en ny toppnotering den 21.

Den sterke oppgangen på IT gjør seg også sterkt gjeldende på listen over aksjevinnerne i august. På denne listen finner vi IT-selskaper på de 8 første plassene, dersom vi inkluderer NetCom. På toppen troner Visma, som økte med 59,34 prosent, som fikk god mottakelse fra markedet etter at de gjennomførte sin emisjon og offentliggjorde sine restruktureringsplaner.

Oppgangen i Visma-aksjen er på et punkt representativt for oppgangen til børsvinnerne for august. Ingen av de tre selskapene (Visma, SMG og Opticom) som har hatt størst kursoppgang, kan forsvare oppgangen på gode resultater.

Til toppen